Svätojánska poetická noc v knižnici

Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci.

 

 

 

 

 

Kysucká knižnica v Čadci, organizácia Žilinského samosprávneho kraja a občianske združenieLiterárny kompas v spolupráci so Slovenským klubom v Třinci boli hlavnými organizátormi podujatia v poradí už deviatej Svätojánskej poetickej noci. Svätojánska vatrasa rozhorela pri terase knižnice v piatok podvečer 24. júna 2016 ako súčasť bohatého celonočného programu určeného priaznivcom literatúry, divadla, fotografie, architektúry, hudobného a výtvarného umenia. Účastníci príťažlivého podujatia mali možnosť prezentovať svoj talent a umelecké schopnosti, získať cenné rady od skúsených umelcov a prežiť magickú noc spojenú s oslavou letného slnovratu.
„Človek by si mal každý deň prečítať dobrú báseň, pozrieť sa na krásny obraz, započúvať sa do tichej piesne alebo tiež prehodiť srdečné slovo s priateľom, aby sme vytvorili krajšiu alebo skôr ľudskejšiu časť našej bytosti“.Týmito slovami básnika a dramatika Henricha von Kleista uviedla podujatie pracovníčka knižnice Helena Pagáčová.
Následne predstavila prvého účinkujúceho, talentovaného akordeonistu Denisa Marka Dubjela, ktorý sa od svojich deviatich rokov umiestňuje na prvých priečkach medzinárodných súťaží doma i v zahraničí a v tomto roku získal i ocenenie Supermozog Slovenska. Hudobné akordeónové vystúpenie vystriedal rozhovor so spisovateľom Ladislavom Hrubým, ktorý je odborným poradcom literárneho klubu Oáza a usmerňuje tvorbu začínajúcich básnikov a prozaikov na Kysuciach. V priestoroch knižnice bola sprístupnená výstava výtvarnej tvorby začínajúcich talentovaných výtvarníkov Kristíny Ligačovej, Kamily Čičkovej, Martiny Kizekovej, Simony Matejčíkovej a Martiny Fujakovej. Vystavovali sa kresby a maľby, umelecké a úžitkové predmety zo skla, kovu, drôtu, ale i originálne odevy. Špecifickou časťou výstavy boli výsledky tvorivej dielne Kataríny Prívarovej a Stanislava Čarneckého pod názvom „Obleč sa do poézie“. Vystúpenia hostí striedali hudobné vstupy a ľudové piesne folklórneho súboru Šuhaji zoZborova nad Bystricou.Bratia Miroslav a Marek Šurabovci spolu s Jánom Válekom oblečení v ľudových krojoch, vytvárali svojím spevom a hrou na heligónky príjemnú atmosféru, ktorá spájala súčasné moderné umenie s ľudovými tradíciami našich predkov. Veľkým potleskom bolo odmenené i vystúpenie ochotníckeho súboru Driak zo Zborova nad Bystricou. Režisérka súboru Božena Starečková a Anna Smržová predviedli úryvok z pripravovaného divadelného predstavenia Tichý Don. Zaujímavé a veľmi inšpiratívne bolo stretnutie s významným exteriérovým sochárom Stanislavom Mikovčákom, ktorý stručne predstavil svoju tvorbu a veľmi živo sa zaujímal o tvorbu začínajúcich výtvarníkov a mladých umelcov. Po prehliadke vystavených exponátov udelil spolu s predsedníčkou občianskeho združenia Literárny kompas diplom a finančnú odmenu - Cenu Ruda Dičku za výnimočný umelecký počin mladej výtvarníčke Kristíne Ligačovej. Autorka umeleckých výrobkov zo skla a kovu sa margo svojho ocenenia vyjadrila: „Som veľmi prekvapená a hlbokodojatá. Toto ocenenie si veľmi vážim, rovnako ako podnetné slová pána Mikovčáka i jeho vyjadrenie, že som už hotový umelec. Diplom, morálne i finančné ocenenie sú pre mňa obrovským zadosťučinením a povzbudením k ďalšej tvorbe. Všetkým organizátorom srdečne ďakujem“.
Obecenstvo zaujal svojim pútavým rozprávaním, ukážkami z fotografickej a edičnej tvorby i fotograf, ornitológ, ochranca prírody a zástupca primátora mesta Jaroslav Velička. Svoj všestranný umelecký talent prezentoval nielen svojou knižnou a fotografickou tvorbou, ale i bezprostredným vystúpením s mladýmihudobníkmi a hrou na heligónku i spevom. Multimediálne podujatie, v ktorom sa v úzkej symbióze spájali rôzne formy umeleckej tvorby, bolo zároveň podujatím viacgeneračných prepojení. 
Program pokračoval vystúpením zahraničného hosťa, básnika Vojtěcha Kučeru, rodáka z blízkeho Třinca, ktorý v súčasnosti žije a tvorí v Brne. Básnika pozval na poetické stretnutie Slovenský klub v Třinci, ktorý rozvíja úspešnú spoluprácu s Kysuckou knižnicou v Čadci i občianskym združením Literárny kompas. Český básnik a editor pôsobil ako šéfredaktor poetického časopisu Weles. Od roku 2007 sa podieľa na organizácií a dramaturgii Literárnej súťaže Františka Halasa v Kunštáte, určenej mladým básnikom do 29 rokov. Je editorom knižnej „Edície LSFH“, kde od roku 2013 vychádzajú básnické prvotiny. Zároveň je externým spolupracovníkom literárneho mesačníka Host, pre ktorý rediguje básnickú časť rubriky Nová jména. Od roku 2011 sa podieľa na organizácií básnických stretnutí "Děkujeme za Vaše básně!" na juhočeskom zámku Kratochvíle a jeho okolí. Knižne mu vyšli zatiaľ tri básnické zbierky, ktoré v knižnici prezentoval i formou audiovizuálnej prezentácie a prednášky na tému súčasná česká poézia. Po skončení jeho vystúpenia sa účastníci i hostia presunuli na terasu knižnice k svätojánskemu ohňu, kde pokračovali literárne dialógy a osobné stretnutia mladých i renomovaných umelcov. V príjemnej atmosfére sa až do skorých ranných hodín členovia literárneho klubu Oáza a hostia diskutovali, recitovali a hodnotili básnické prvotiny. Horúca letná noc ožiarená svetlom hviezd a plameňom ohňa inšpirovala k tvorbe a novým umeleckým podnetom. Úspešný a hodnotný program celonočného podujatia sa organizátorom vydaril aj vďaka finančnej podpore Nadácie J&T a sponzorom. Poetická noc v knižnici si získava veľkú pozornosť kultúrnej verejnosti a mnohí účastníci sa už tešia na jej budúci jubilejný ročník. Veríme, že bude opäť tvorivo podnetný a vydarený.


KK
Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.07.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky