Svätojánska poetická noc bola magická.

V Kysuckej knižnici v Čadci sa uskutočnil už jej 12. ročník.

 

 

 

 Slávenie letného slnovratu bolo v minulosti oslavou Slnka a spájalo sa s množstvom tradícií. Naši predkovia verili tomu, že svätojánska noc je magická, obnovuje a zvyšuje liečivú silu rastlín, či očistnú moc ohňa. V Kysuckej knižnici v Čadci, pracujúcej v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a v priestoroch jej letnej čitárne sa v dňoch 28. - 29.6.2019 uskutočnil už 12. ročník Svätojánskej poetickej noci. Multimediálne podujatie a poetická noc v knižnici vzdáva hold umeniu a jeho tvorcom, prezentuje rôzne druhy a formy umenia a je podujatím viacgeneračných prepojení.

 

Celonočné podujatie uviedlo hudobno-poetické pásmo talentovaných študentiek. Vlastnou tvorbou a hrou na gitare sa predstavila Kristínka Trebulová a verše známych slovenských básnikov recitovala Katka Čanecká. Podujatie poctili svojou účasťou mnohé osobnosti z oblasti kultúry a umenia. V knižnici sme privítali akademického maliara Pavla Mušku, spisovateľa a publicistu Ruda Geráta, odborného poradcu literárneho klubu Oáza a spisovateľa Ladislava Hrubého, básnika a autora hudobných textov Jaroslava Klusa, hudobníka, producenta a hudobného teoretika prof. Jula Fujaka, herečkuKatku Janesovú, režiséra Vladimíra Moresa, študenta práva Mariána Šušku, výtvarníčku Emu Homolovú i hosťa zo zahraničia - Václava Šindelářa alias Anatola Svahilca. Svoju tvorbu prezentovali i mladé výtvarníčky a spevom potešila prítomných študentka konzervatória Márie Greplová. Dvanásta svätojánska noc v knižnici bola venovaná prevažne výtvarnému umeniu. Prvá prezentácia bola určená tvorbe akademického maliara Pavla Mušku. Vzácny hosť sa v týchto dňoch dožil významného životného jubilea a jeho vystúpenie zaujalo všetkých prítomných i mladých výtvarníkov. Maľovanie na hodváb, techniku maľby a ukážky svojej výtvarnej tvorby priblížila Emka Homolová. Podnetná a vtipná bola i prednáška o falzifikátoch vo výtvarnom umení v podaní študenta právnickej fakulty Mariána Šušku. Vydavateľstvo Magma v Čadci prezentovala Ľubica Podoláková a spolu s Julom Fujakom predstavili novú publikáciu, ktorá vyšla pod názvom Rudo Dička – nepokoj vzdoru. Cenu Ruda Dičku za výnimočný umelecký počin si v tomto roku odniesla mladá študentka výtvarného umenia Alžbeta Kucbelová. V bohatom programe exceloval hosť z Prahy Anatol Svahilec, majster českej republiky v žánri slam poetry. Václav, alias Anatol mal na Slovensku druhú premiéru (po Bratislave) práve v Čadci. Pri žiare svätojánskeho ohňa a blikaní zvedavých svätojánskych mušiek pokračoval program a rozhovory až do ranných hodín. Organizátori i všetci účastníci konštatovali, že i táto noc bola nesmierne zaujímavá, inšpiratívna a výnimočná. Za všetkých stručné vyjadrenie Jula Fujaka: „Na Svätojánskej u vás v knižnici je vždy výborne - bolo tomu tak aj tentoraz...“ Hosťz Prahy sa na margo podujatia taktiež pochvalne vyjadril slovami: „Tuze se mi v Čadci líbilo“. 12. ročník poetickej noci v knižnici bol veľmi úspešný. Veríme, že umelecká tvorba na Kysuciach sa bude i naďalej rozvíjať a v budúcom roku opäť predstavíme nové mladé talenty i tvorbu ďalších renomovaných umelcov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky