Súťaž „Kniha Kysúc 2019“ má svojich víťazov

Slávnostné odpoludnie sa uskutočnilo v knižnici a v priestoroch letnej čitárne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a mediálnymi partnermi, slávnostne vyhodnotila a vyhlásila výsledky anketovej čitateľskej súťaže KNIHA KYSÚC 2019. Slávnostné odpoludnie sa uskutočnilo v knižnici a v priestoroch letnej čitárne dňa 25. júna 2020. Podujatie obohatila hudobnou produkciou a spevom študentka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci Nadežda Podmanická. Prvé miesto v kategórií beletria získala kniha „Neha a chlieb “ spoluautorov Juliany Belkovej a Vladimíra Gajdošíka. V kategórií náučná literatúra získala najviac čitateľských hlasov monografia Raková. Dejiny, ľudia, príbehy. Monografiu zostavil Ladislav Paštrnák a kolektív. Zásluhu na vydaní oboch víťazných publikácií má vydavateľstvo Magma v Čadci.

V úvode privítala zástupcov miest a obcí, spisovateľov, vydavateľov, mediálnych partnerov a prítomných hostí riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci, pani Janka Bírová. Vo svojom príhovore okrem iného uviedla: „Máme za sebou náročné obdobie, ktoré zabránilo, aby sme súťaž vyhodnotili v plánovanom aprílovom termíne s pripomienkou Svetového dňa knihy a autorských práv. Ďakujem Vám, že ste v týchto dňoch prejavili odvahu a prišli na dnešné vyhodnotenie súťaže. Slávnostným vyhodnotením súťaže chceme osláviť tvorbu autorov, úzko spätých s našim regiónom. Autorov, ktorí svojou tvorbou obohacujú knižnú kultúru nielen na Kysuciach a Slovensku, ale i za jeho hranicami.“

Po príhovore riaditeľky knižnice si prítomní pripomenuli nominované súťažné tituly krátkou videoprojekciou. Po jej skončení sa všetci premiestnili do priestorov letnej čitárne, kde prebiehalo slávnostné vyhlasovanie víťazných kníh roka 2019. Koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Helena Pagáčová stručne uviedla pravidla súťaže, do ktorej bolo nominovaných 37 nových knižných titulov. V kategórií náučná literatúra súťažilo 18 publikácií a beletriu zastupovalo 19 nových knižných titulov. Propagáciu súťaže zabezpečovali a jednotlivé súťažné tituly prezentovali mediálni partneri Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov, MY Kysucké noviny, mojeKysuce.sk, Kysucká televízia, Kysucká knižnica v Čadci a Žilinský samosprávny kraj na svojich web stránkach a facebooku. Hlasovanie prebiehalo súčasne na pôde Kysuckej knižnice v Čadci i jej internetovej stránke a mestských knižniciach celého regiónu Kysúc. Počet hlasujúcich bol žiaľ menší ako po iné roky, vzhľadom na situáciu zapríčinenú pandémiou koronavírusu. 

Víťazstvo v kategórii beletria s počtom 505 platných hlasov získala kniha Neha a chlieb autorovJuliany Belkovej a Vladimíra Gajdošíka. Grafický návrh spracovalo Vydavateľstvo Magmav Čadci a vydal ju Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove. Druhé miesto získala príťažlivá knižka pre deti Mariolka.Autorkou je Soňa Behúňová a knižku vydala vlastným nákladom v spolupráci s Varínskou tlačiarňou. Tretia priečka v kategórií beletria patrila knihe Pamätnica Jurinovej jesene, ktorú vydala Kysucká knižnica v Čadci. V kategórií náučná literatúra sa na prvom mieste s najväčším počtom 585 platných hlasov umiestnila monografia Raková. Dejiny, ľudia, príbehy.Monografiu zostavil Ladislav Paštrnák a kolektív. Vydalo ju Vydavateľstvo MAGMA v Čadci pre obec Raková. Pri udeľovaní ocenenia sa o publikácii pochvalne vyjadril i starosta obce Anton Heglas. Druhé miesto získala publikácia Skalitské nárečie. Gvara skalitsko. Autorom je Pavol Laš, ktorý publikáciu vydal vlastným nákladom. Tretiu priečku obsadila publikácia Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu. Autorom je Pavol Holeštiak, knihu vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. Okrem uvedených cien bolo v tomto ročníku udelené i mimoriadne ocenenie Literárny počin roka, ktoré si zaceloživotnúaktívnu publikačnú činnosť v oblasti požiarnej ochrany a dobrovoľných požiarnych zborov na Kysuciach odniesol Ľudovít Hoch z Kysuckého Nového Mesta. Slávnostné podujatie pretkané hudbou i spevom talentovanej Nadeždy a príjemnými rozhovormi bolo ukončené vylosovaním troch anketárov. Za svoj hlas venovaný súťažným titulom získajú knižné a vecné odmeny, voľné vstupy do expozícií Kysuckého múzea v Čadci a jeden hlasujúci i predplatné periodika Kysuce – nezávislého týždenníka Kysučanov do konca kalendárneho roka.

Víťazné knižné tituly, ak to situácia vzhľadom na pandémiu dovolí, budú v nasledujúcich mesiacoch súčasťou putovnej výstavy po regiónoch Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme všetkým zúčastneným, blahoželáme víťazom a autorom želáme veľa úspechov do ďalšej tvorby.

Kysucká knižnica v Čadci
Mgr. Helena Pagáčová
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca
LATITUDE 49°26'12,154"N
LONGITUDE 18°47'5,862"E


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.07.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky