Stredoškoláci si zvolili svojho predsedu

Predsedníčkou sa stala Barbora Kučeríková zo Súkromnej strednej umeleckej školy zo Žiliny.

 

 

Zástupcovia stredných škôl v kraji si dnes na ustanovujúcom zasadnutí Krajského študentského parlamentu prebrali delegačné listy a schválili svoj štatút.
Taktiež si zvolili svojho predsedu a podpredsedu. Predsedníčkou sa stala Barbora Kučeríková zo Súkromnej strednej umeleckej školy zo Žiliny. „Mojou hlavnou prioritou je spolupráca nielen s pedagógmi, ale spolupráca so samotnými študentmi v kraji. Myslím si, že spoločnými silami toho môžeme dokázať oveľa viac,“ povedala novozvolená predsedníčka. S druhým najväčším počtom hlasov získal miesto podpredsedu Branislav Kováč zo Spojenej školy z Kysuckého Nového Mesta. Predsedníčka si tiež vybrala svoju tajomníčku, ktorou je Katarína Kandriková z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch.
Hlavnou myšlienkou vzniku a fungovania stredoškolského parlamentu bolo vytvorenie skupiny mladých ľudí, v ktorom budú mať možnosť zastúpenia všetky stredné školy bez ohľadu na zriaďovateľa. „Členmi parlamentu mladých teda nebudú len študenti stredných škôl, ktoré patria do pôsobnosti Žilinskej župy. Naše župné školy bude zastupovať 14 stredoškolákov, päť študentov bude z radov cirkevných škôl, zo súkromných stredných škôl budú traja žiaci a skupinu kompletnej 27-ičky doplnia štyria mladí študenti zo škôl zriadených okresnými úradmi a jeden zo strednej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto,“ vysvetlila riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová.

Stredoškolský parlament bude zasadať dva krát do roka, a bude poradným orgánom predsedu Žilinského samosprávneho kraja v oblasti politiky mládeže. Jeho úlohou bude podávať návrhy a podnety, týkajúce sa podpory solidarity a porozumenia medzi mladými ľuďmi, komunikácie so žiackymi školskými radami, rozvoja mimoškolských aktivít, podpory neformálneho vzdelávania. Na každom stretnutí budú členovia parlamentu diskutovať o témach, ktoré sa týkajú mládežníckej problematiky a zároveň budú môcť podávať návrhy a pripomienky na zlepšenie aktuálneho postavenia mládeže. „Žilinský samosprávny kraj vytvára podmienky na spoluprácu so študentmi, ktorá sa týka podpory mimoškolských aktivít, efektívneho využívania voľného času u mladých, ako aj predchádzaniu sociálno-patologických javov. Táto veková kategória patrí k najzraniteľnejším skupinám, ale zároveň je veľkým zdrojom budúceho rozvoja v našej spoločnosti,“ uviedol žilinský župan Juraj Blanár.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.12.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky