Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline zvýšila rating školy na BB

Kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

 

 

 

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline a jej 8 školských vzdelávacích programov úspešne prešli certifikačným auditom, ktorý vykonala Medzinárodná vzdelávacia spoločnosť (IES) a získali rating BB "kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni"
Rating bol škole pridelený na základe rozsiahleho posúdenia činnosti a výsledkov za posledné tri roky. Škola mala od školského roka 2013/2014 rating B+ a vďaka pozitívnym hodnoteniam školy v kraji, činnosti a vzdelávacím aktivitám Centra odborného vzdelávania a prípravy v kynológii, úspechom študentov v medzinárodných i tuzemských odborných súťažiach, pokročilým komunikačným prvkom ako i ďalších zlepšených ukazovateľov sa škola recertifikáciou stala v poradí treťou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) s ratingom BB. Patrí jej tak po Strednej odbornej škole lesníckej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku, ktorá má rating A, celkové 2. až 4. miesto spolu so Strednou priemyselnou školou stavebnou v Žiline a Hotelovou akadémiou v Liptovskom Mikuláši. Medzinárodný certifikát IES získalo spolu 9 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Pre žiakov školy to znamená, že vzdelanie, ktoré získajú, je v súlade so štandardom, ktorý dostávajú žiaci aj inde vo svete. To absolventom otvára dvere aj na štúdium na zahraničných vysokých školách a na získanie lepšieho pracovného uplatnenia na domácom, ale aj zahraničnom trhu práce. Škola má certifikovaných 8 vzdelávacích programov, čo v praxi znamená, že keď žiaci zmaturujú alebo absolvujú absolventskú skúšku, môžu získať certifikát IES v anglickom, slovenskom alebo inom jazyku o tom, že program, ktorý absolvovali, je medzinárodne certifikovaný a uznávaný, takisto, ako aj škola, na ktorej študovali. Konkurencia medzi strednými školami je veľká, a tak certifikácia znamená potvrdenie a overenie kvalitného stavu školy. 
Žilinský samosprávny kraj a stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti musia vzhľadom na požiadavky spoločnosti, domáceho i európskeho trhu práce ponúkať vzdelávací proces na vysoko kvalitnej úrovni, s odbornosťou pedagogických kolektívov, s kvalitným materiálno-technickým zabezpečením škôl, či ponukou zaujímavých študijných a učebných odborov. V snahe neustáleho zvyšovania kvality zriaďovateľ podporuje stredné školy v ich účasti na projekte Certificate, ktorý sa realizuje prostredníctvom spoločnosti International Education Society (IES).

Spracovala: Benedeková, máj 2016


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky