STRATÉGIA22+: Mobilný kraj - Bohatý kraj

Pozrite si, čo sa nám podarilo v oblasti dopravy.

 

 

 

 

 

Bezproblémová a plynulá doprava je základom pre zdravý hospodársky rast a plnohodnotný život obyvateľov kraja. Od nášho príchodu na úrad sa snažíme zmierniť rokmi zanedbávanú dopravnú infraštruktúru, podporovať verejnú hromadnú dopravu a systémovo rekonštruovať cesty. Aj keď sú naše kompetencie v dopravnej oblasti v obmedzenom rozsahu, v rámci vytýčenej stratégie Žilinskýkraj22+ sme vykročili na správnu cestu a postupne meníme dopravu v našom kraji k lepšiemu. Pozrite si niektoré z našich úspechov.

Opravujeme cesty v kraji

Od roku 2018 sme opravili 131 kilometrov ciest II. a III. triedy a 42 mostov. Rekonštrukcie prebiehajú naprieč všetkými regiónmi a sú financované z vlastných zdrojov a zo zdrojov Európskej únie. Cesty opravujeme podľa ich stavebno-technického stavu a dopravnej významnosti na základe Zásobníka investičných projektov. Úseky aktuálnych rekonštrukcií si môžete pozrieť v interaktívnej mape ciest.

Lepšie cesty vďaka rokovaniam s partnermi

Dopravnú kostru v našom kraji netvoria len krajské cesty. Najväčšie ťažkosti sú spojené s cestami I. triedy a diaľnicami, ktoré patria do vlastníctva štátu. Nad rámec našich kompetencií preto rokujeme s vládou a príslušnými orgánmi a usilujeme sa posunúť veci vpred. Do prevádzky sa spustil obchvat v Čadci a pri Žiline. Doriešili si tiež problémy s tunelom Čebrať a úsekom D1 Hubová Ivachnová. Opäť sa spustila výstavba tunela Višňové a práce začali aj na výstavbe úseku R3 Tvrdošín - Nižná na Orave.

Modernejšia údržba ciest

Kvalitné cesty potrebujú aj kvalitnú údržbu. Investovali sme do nových sypačov, traktorov, pluhov, nákladných vozidiel a tiež potrebného príslušenstva. Nové vozidlá zabezpečia počas ročných období kvalitnejšiu údržbu ciest a lepšie podmienky pre vodičov. Od roku 2018 sme do novej techniky investovali viac ako 5,3 milióna eur.


Máme plán na rozvoj dopravy v kraji

Pre komplexný rozvoj dopravy v kraji sme vytvorili Stratégiu udržateľného rozvoja dopravy a mobility. Jej súčasťou je spustenie integrovaného dopravného systému, v rámci ktorého chceme efektívne prepojiť jednotlivé druhy dopravy v Žilinskom kraji. Železničnú, prímestskú a mestskú hromadnú dopravu by tak už čoskoro mala spájať – spoločná tarifa, spoločná dopravná karta a spoločný cestovný lístok.

Zvyšujeme štandardy cestovania

Samozrejmou súčasťou našich autobusov sa postupne stávajú moderné technológie. Spracovali sme nové štandardy autobusových zastávok, staníc a vybavenia vozidiel. Stanovili sme tiež novú kilometrickú tarifu, prestupné cestovné lístky a zaviedli výrazné zľavy pre platbu dopravnou kartou.

Rozvíjame a skvalitňujeme integrovanú dopravu

Pre obyvateľov, ktorí denne cestujú za prácou sa snažíme skvalitniť verejnú osobnú dopravu. Zavádzame nadväzné autobusové spoje, zabezpečujeme cezhraničné spojenia a prestupné uzly. Efektívne prepájame jednotlivé druhy dopravy a zároveň znižujeme zamorenie ovzdušia, hluku ako aj verejného priestranstva.

Zaviedli sme nadväzné autobusové spoje v Krásne nad Kysucou z Bystrickej a Oščadnickej doliny k zrýchleným vlakom na trase Žilina – Čadca, cezhraničné spojenie autobusovou dopravou Klokočov - Bíla, s nadväznosťou na dopravu v Moravskosliezskom kraji, cezhraničné spojenie s Poľskou republikou na trase Bukowina Tatrzańska - Zakopane – Chochołów – Dolný Kubín. Vybudovali sme moderný prestupný uzol - mesto Rajecké Teplice s priamym napojením na cestný a železničný ťah Rajec – Žilina.


V oblasti dopravy nezaháľame a robíme všetko, čo je v našich silách, aby ste v Žilinskom kraji cestovali pohodlne a bezpečne. Ďakujeme, že ste súčasťou nášho kraja, a že vám nie je ľahostajný. S veľkým odhodlaním a pokorou ideme ďalej....

Stratégiu 22+ si môžete prečítať na: https://www.zilinskazupa.sk/files/zsk-strategia-22-online.pdf

Stratégia 22+: Napredujeme v regionálnom rozvoji

Stratégia 22+: Kraj pomáha všetkým

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.08.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky