Stratégia 22+: Lepší kraj na dosah

V druhom polčase funkčného obdobia robí súčasné vedenie župy odpočet toho, čo sa počas troch rokov podarilo zrealizovať

 

 

 

 

19.2.2021, Žilina - V druhom polčase funkčného obdobia robí súčasné vedenie župy odpočet toho, čo sa počas troch rokov podarilo zrealizovať v rámci plánu rozvoja známeho pod názvom Stratégie Žilinský kraj 22+.

,,Sú to už tri roky, odkedy sme nastúpili na úrad s víziou rozvíjať Žilinský kraj a pomôcť jeho občanom. Vedela som, že ak chceme uspieť, potrebuje plán. Tento plán sme nazvali Žilinský kraj 22+ a hneď v úvode sme si v ňom zadefinovali hlavné priority a ciele, ktoré postupne napĺňame. Našim zámerom je zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, efektívne a transparentne hospodáriť s verejnými zdrojmi tak, aby kraj prosperoval a jeho obyvateľom sa tu žilo dobre a spokojne," povedala županka Erika Jurinová.

 

V rámci Stratégie Žilinský kraj 22+ nové vedenie župy zavádza prorodinné opatrenia, podporuje konkurencie schopnosť a dlhodobú prosperitu naprieč regiónmi. Rozbehli sa mnohé zaujímavé projekty, zmodernizovali sa nemocničné oddelenia, zrekonštruovali školy, cesty, ale i mosty, pracuje sa na zveľaďovaní kultúrnych pamiatok. ,,Mnohé veci sa nám už podarili a ešte veľa zaujímavých projektov máme pred sebou. Nie náhodou sme našej stratégií dali názov 22+, znamená to, že niektoré ciele i výsledky presahujú rok 2022 a tak i ovocie niektorých teraz pripravovaných projektov ochutnáme až neskôr. V týchto chvíľach pracujeme síce v sťažených podmienkach pandémie, ale s veľkým odhodlaním a chuťou meniť kraj k lepšiemu," dodala županka.

 Stratégia Žilinský kraj 22+ definuje päť oblastí, ktoré kopírujú základné kompetencie samosprávneho kraja (Rodina regiónov, Mobilný kraj,bohatý kraj, Zdraví ľudia, zdravý kraj, Mladí, vzdelaní, aktívni, Kraj pomáha všetkým).

 

Stratégiu Žilinský kraj 22+ si môžete prečítať :
https://www.zilinskazupa.sk/files/zsk-strategia-22-online.pdf

Odpočet za dva a pol roka nájdete tu:
https://www.zilinskazupa.sk/files/zsk-brozura-full-issuu.pdf


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.03.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky