Spomienkové stretnutie

Pri príležitosti 20. výročia úmrtia Dominika Choluja

 

 

 
V študovni Kysuckej knižnice v Čadci, panteóne kysuckých literátov a významných osobností, sa vo štvrtok 14. marca 2019 v dopoludňajších hodinách uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 20. výročia úmrtia Dominika Choluja. Na podujatí, ktoré pripravila Kysucká knižnica pracujúca v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa organizačne podieľal Miestny odbor Matice slovenskej a Kysucké múzeum v Čadci. Dominika Choluja - pedagóga, spisovateľa, publicistu a osobnosť matičného diania si prišli uctiť jeho bývalí kolegovia, žiaci, spolupracovníci, priatelia, študenti Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci i blízki rodinní príslušníci z Čadce a Skalitého.

Úvod spomienkového stretnutia bol venovaný životu a tvorbe Dominika Choluja, ktorý účastníkom svojou prednáškou priblížil historik Kysuckého múzea a podpredseda MO MS v Čadci Martin Turóci. Kysucká knižnica spracovala a vydala bibliografický leták a k podujatiu pripravila výstavku knižnej tvorby autora. V ďalšej časti stretnutia sa slova ujali bývalí kolegovia z radu pedagógov, spolupracovníci, žiaci pána profesora, dcéry, neter a ďalší členovia rodiny. Dominik Cholujbol nielen aktívnym matičiarom, ale i pedagógom a plodným publicistom. Kysuciam venoval sedem publikácií a niekoľko desiatok odborných článkov. Svoju lásku k rodným Kysuciam vyjadril najmä svojim jedinečným dielom Onomastika Kysúc, v úvode ktorého uvádza: „Názvy sú súčasťou nášho historického vývinu /nomen – omen/, meno sa stáva dôležitým prameňom poznania. I keď niečo zanikne, odumrie, ostane meno, ktoré trvá dlhšie ako pomenovaný objekt. A hlbšie poznanie prispieva k rozvoju citového vzťahu, ktorý nazývame vlastenectvo.

Meno Dominik Choluj nezanikne a nemôže ostať nepovšimnuté. Jeho osobnosť bude vždy spájaná s vlastivedným regionálnym výskumom Kysúc, s pedagogickým pôsobením, historickou a etnografickou bádateľskou činnosťou, ale predovšetkým s obrovským entuziazmom a vlastenectvom. Zaslúžil sa o rozvoj matičného hnutia na Kysuciach a po Jozefovi Kubíkovi prevzal funkciu predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Čadci (ďalej len MS), bol členom Historickej spoločnosti MS a Výboru MS. Za záslužnú pedagogickú činnosť získal Veľkú medailu Svätého Gorazda. Jeho meno ostane navždy zapísané do novodobej histórie Kysúc. Organizátori podujatia si týmto spomienkovým stretnutím chceli uctiť jeho pamiatku a pripomenúť i mladej generácii jeho prínos k rozvoju školstva, literatúry, národopisu a kultúry na Kysuciach. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou aktívnou účasťou, pekným slovom a milými spomienkami prispeli k príjemnému priebehu podujatia. Knižné diela i časopisecké články Dominika Choluja sú prístupné čitateľom vo fonde Kysuckej knižnice a umožňujú načrieť do jeho obsahovo prínosnej tvorby.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky