Školenie pre prijímateľov Fondu mikroprojektov Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Úrad Žilinského samosprávneho kraja - 11. február 2020

 

 

 

 

  • IV. a V. výzvy schválených Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“
  • III. výzvy schválených Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Zväzkom Euroregión „Tatry“
  • v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré sa bude konať dňa 11. 02. 2020 v kongresovej hale Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

 

Program školenia:

09:30 – 10:00  
- Registrácia účastníkov

10:00 – 11:15   
- Otvorenie
- Prezentácia 
- Strešných projektov
- Oprávnenosť výdavkov

- Informovanie a publicita

11:15 – 11:30   
- Prestávka na kávu, občerstvenie

11:30 – 13:00 
 
- Generátor žiadostí a vyúčtovaní

 

Predmetom školenia je oboznámenie sa ako správne implementovať mikroprojekt a aké sú požiadavky na finančné ukončenie mikroprojektu t.j. deklarácia výdavkov, spôsob podávania správ z realizácie. 

Z dôvodu obmedzenej kapacity je možné prihlásiť maximálne 2 účastníkov z jednej organizácie.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky