14. december 2016

Šesť miliónov pôjde do zdravotníctva

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 14. december 2016

Žilinský samosprávny kraj ako vlastník štyroch nemocníc a jednej polikliniky bude aj v roku 2017 rozvíjať oblasť zdravotníctva. V novom rozpočte vyčlenil 5.926.000 eur na nákup nových prístrojov, vybavenia a rekonštrukcie.

„Ako jeden z mála krajov máme regionálne nemocnice a investujeme do ich rozvoja milióny eur ročne. Zdravotníctvo je dôležitá časť našich kompetencií a postupne sa nám darí modernizovať zdravotnícke zariadenia, ktoré sme od štátu počas delimitácie prevzali v zastaranom stave,“ vyjadril sa predseda ŽSK Juraj Blanár. Žilinská župa má vo svojej pôsobnosti Kysuckú nemocnicu v Čadci, Dolnooravskú nemocnicu v Dolnom Kubíne, Liptovskú nemocnicu v Liptovskom Mikuláši a Hornooravskú nemocnicu v Trstenej. Každá z nich zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre konkrétne spádové oblasti a po dostavbe urgentných príjmov, s ktorých budovaním začala župa ešte v tomto roku, sa opäť zvýši kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Približne 1,3 mil. eur je navrhnutých v župnom rozpočte do Kysuckej nemocnice. Obľúbená nemocnica mamičiek sa pustí do rekonštrukcie kuchyne vrátane oddelenia liečebnej výživy a stravovania, vymení okná na internistickom pavilóne a obnoví hygienické zariadenia. „Priemerne v Čadci vyšetria lekári 79.500 pacientov za rok, preto sme vyčlenili financie aj na modernizáciu čakární a chodieb a taktiež zmeníme bývalé RTG pracoviská na nové ambulancie,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Anna Majbíková. Finančné prostriedky boli vyčlenené i na otvorenie novej kožnej ambulancie, s ktorým sa počíta približne vo februári 2017.

Čakárne, chodby a hygienické zariadenia opravia aj v Liptovskom Mikuláši s priemerným počtom ročne ošetrených pacientov 88.700. Župná nemocnica bude pokračovať v prestavbe očného pavilónu a zameria sa na obnovu materiálno-technického vybavenia neurologického oddelenia Jednotky intenzívnej starostlivosti a centrálnych operačných sál. Celkovo predpokladá náklady 1,8 mil. eur. 

So sumou 1,2 mil. eur počíta Hornooravská nemocnica v Trstenej. „Máme tu gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ktoré je vybavené veľmi kvalitnými prístrojmi spĺňajúcimi európske štandardy, no jeho priestory už vyžadujú rekonštrukciu. Preto sa pustíme do obnovy a rovnako zmodernizujeme čakárne v pavilóne oddelenia dlhodobo chorých,“ dodala A. Majbíková. V Trstenej ambulancie navštívi za rok najviac nemocničných pacientov, a to okolo 106.400.

V druhej oravskej nemocnici v Dolnom Kubíne s 80.400 vyšetreniami ročne investuje župa do nákupu dvoch nových novorodeneckých inkubátorov, ktoré zvýšia kvalitu starostlivosti o deti hneď po narodení. Budovu v budúcom roku zároveň čaká zateplenie, rekonštrukcia podláh a hygienických zariadení. „Najvyššia čiastka je plánovaná do obnovy prístrojov. V rozpočte je pre Dolnooravskú nemocnicu vyčlenených celkovo 794.600 eur, no v 2017 chceme zrealizovať napríklad ešte nákup nového CT prístroja, o ktorý sa uchádzame prostredníctvom obstarávania ministerstva zdravotníctva, takže rozpočet sa následne o niečo zvýši,“ upozornila riaditeľka odboru zdravotníctva. 

ŽSK patrí aj Oravská poliklinika v Námestove, ktorú postupne renovuje. Obnovené je prízemie a prvé poschodie, kde lekári ošetria ročne okolo 137.000 pacientov. „V rekonštrukcii budeme pokračovať a budúci rok dokončíme už aj celé druhé poschodie, kde sa budú môcť presťahovať poslední lekári zo starej budovy polikliniky. Náklady predpokladáme vo výške 680-tisíc eur,“ informoval žilinský župan. Podľa jeho slov bude tak poliklinika poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých obyvateľov okresu Námestovo na jednom mieste.

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky