Semináre pre žiadateľov

Interreg V-A SK-CZ

 

 

 

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ zverejnilo na internetovej stránke programu informáciu o pripravovaných seminároch pre žiadateľov: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=257


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky