Schválené mikroprojekty

Na IX. Zasadnutí Výboru pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

 

 

 1. prioritná os Programu – Spája nás príroda a kultúra


3. prioritná os Programu – Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky