Rozprávková radnica

Výsledky 7. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina 2014

 

 

Rozprávka. Toto čarokrásne slovo sa najčastejšie skloňovalo vo štvrtok 27. novembra na žilinskej radnici. A bol na to dôvod. V tento deň Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Žilina pripravilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina. Radnica sa zaplnila mladými rozprávkarmi z celého Slovenska – žiakmi základných škôl, ktorí súťažili v dvoch vekových kategóriách. Do prvej boli zaradení žiaci vo veku 8 až 10 rokov a do druhej od 11 do 13 rokov. Odborná porota v zložení Peter Cabadaj, Timea Vráblová a Katarína Mikolášová hodnotili rozprávky od 139 autorov. Na vyhodnotení porotu zastupovala Katarína Mikolášová, ktorá veľmi podrobne hodnotila úroveň 7. ročníka tejto súťaže. Priznala, že ju príjemne prekvapila tohtoročná úroveň a že okrem tradičných rozprávkových postáv, ako sú princezné či králi, sa v rozprávkach objavujú veci či ľudia z nášho každodenného života.
„Mnohé príbehy boli dobre prepracované, nápadité, veselé i vážne, plné múdrych myšlienok o živote, rodine, priateľstve i ekológii, aj hravé, napísané len tak, z krátkej chvíle. Musia však veľa, veľa písať, popracovať na štylizácii i pravopise“, povedala na záver vyhodnotenia súťaže porotkyňa Katarína Mikolášová. Spoločne s riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňou Řehákovou a prvou zástupkyňou primátora mesta Žilina Slavomírou Brezovskou vyhlásili výsledky súťaže a odovzdali ocenenia. 
V I. kategórii získal 1. miesto Oskar Olos z Ľubochne za rozprávku Počítačové dobrodružstvo, 2. miesto Viktória Kubove zo Žiliny za Tajomstvo odvážneho Janka, 3. miesto Barbora Garguláková z Varína za rozprávku Tomi, Merry a strašidelný dom. Čestné uznanie udelila porota Jelke Petrikovej z Rimavskej Soboty a Lucii Božkovej zo Žiliny.
V II. kategórii získal 1. miesto Adam Lysý z Rece za rozprávku Láska je mocná zbraň, 2. miesto Terézia Mičechová z Rosiny - Mlynárovie Janko a princezná Krasomila, 3. miesto Andrej Tomčík z Turia - Sila priateľstva. Čestné uznanie od poroty získal Samuel Beháň a Tatiana Grečnárová, obaja sú z Lietavskej Svinnej. 
Cena primátora mesta Žilina Igora Chomu potešila Dianu Sukupovú z Vrboviec. Za rozprávku Chlapec v mydlovej bubline si odniesla kôš plný sladkostí. 
Cenu spisovateľa a prekladateľa Petra Kubicu, ktorý do súťaže venoval knihy, získala Barbora Garguláková z Varína.
Cena riaditeľky Krajského kultúrneho strediska v Žiline ostala doma. Získala ju Eliška Klinovská zo Žiliny za rozprávku Dar, bez ktorého by sme nemohli žiť...
Celoslovenská súťaž Detská rozprávková Žilina sa realizovala s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, s mestom Žilina a Stredoslovenskou energetikou.

Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.12.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky