Prerozdelenie dotácií dotácií v zmysle VZN č.4/2004

Rozhodnutím predsedu ŽSK bola pridelená dotácia obci Trebostovo.

Čerpania pridelených dotácií v zmysle VZN č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK v roku 2012 sa vzdali obec Dolný Vadičov a Združenie turizmu Terchová.

Rozhodnutím predsedu bola pridelená dotácia obci Trebostovo.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.03.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky