Podpora športu stredoškolákov má zelenú v projekte Vráťme šport do škôl

Minulý rok putovalo na rozvoj športových aktivít v školách takmer 40 tisíc eur

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 12. február 2013

Do konca februára 2013 môžu školy a školské zariadenia zabojovať o rozšírenie svojich možností športovania. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) poskytne i tento rok na podporu športových aktivít v stredných školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančný príspevok v rámci grantového programu „Vráťme šport do škôl“. Odbor školstva a športu ŽSK podporí v tomto kalendárnom roku spolu 23 projektov. „Naším dlhodobým cieľom je deťom, mládeži, ale i populácii nad 26 rokov rozširovať možnosti aktívneho oddychu, budovania športových návykov, ako i relaxu a zdravého životnéhoštýlu,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. V podprograme Škola ako centrum športu, ktorého cieľom je vytvoriť zo stredných škôl a školských zariadení centrá športu s celoročnou prevádzkou, podporí kraj 4 žiadosti vo výške 6 640 eur na projekt. Spolu 15 žiadostí získa dotáciu vo výške 660 eur na projekt v podprograme Telesná a športová výchova, zlepšujúcom materiálno-technické podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces telesnej a športovej výchovy. V grante sa počíta i s podporou štyroch žiadostí vo výške 885 eur na projekt v podprograme Športovo-talentovaná mládež. Ten má za cieľ zlepšiť podmienky pre mladé športové talenty prostredníctvom spolufinancovania ich účasti na športových podujatiach a súťažiach celoslovenského a medzinárodného významu, alebo vytvoriť kvalitnejšie tréningové podmienky.
Aj v roku 2012 podporila žilinská krajská samospráva v školách a školských zariadeniach spolu 23 projektov za takmer 40 tisíc eur. Vďaka grantu bolo z projektov zakúpených 530 športových pomôcok a 15 tréningových strojov. Zorganizovalo sa spolu 42 športových súťaží a zapojených bolo vyše 170 pedagógov a viac ako 200 žiakov. „Podľa našej štatistiky grant Vráťme šport do škôl napomohol volejbalu, basketbalu, vybíjanej, florbalu, stolného tenisu, behu, hádzanej, futsalu, jumpingu, streľbe, cezpoľného behu, bedmintonu, sánkovaniu, ako aj lyžovaniu k návratu a rozvoju na našich školách,“ uzavrela riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová. Aktuálny výber a hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov sa uskutoční do 22. marca 2013.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.03.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky