Oznam o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately subjektu

Na území ŽSK na základe výzvy ŽSK.

 

 

 

 

 

OZNAM

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja dňa 25. 4. 2016 Uznesením 20/17 schválilo poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja nasledovne:

 1. Predkladateľ: ŽENA V TIESNI, o. z., Martin
  Názov projektu: Nebuď ďalšou obeťou VII.
  Výška fin. príspevku: 690 €
 2. Predkladateľ: Áno pre život, n. o., Rajecké Teplice
  Názov projektu: Cesta za Jánošíkovým pokladom
  Výška fin. príspevku: 240 €
 3. Predkladateľ: Náruč – Pomoc deťom v kríze
  Názov projektu: Rozvoj životných zručností na letnom tábore s Náručou
  Výška fin. príspevku: 340 €
 4. Predkladateľ: Mesto Trstená
  Názov projektu: Letná čitáreň v meste Trstená
  Výška fin. príspevku: 800 €
 5. Predkladateľ: Obec Rabča
  Názov projektu: Týždeň plný prekvapení
  Výška fin. príspevku: 400 €
 6. Predkladateľ: Obec Habovka
  Názov projektu: Letný tábor: „Ukáž seba, zmeň svet!“
  Výška fin. príspevku: 800 €
 7. Predkladateľ: Základná škola Podvysoká 307
  Názov projektu: Letný tábor školského klubu pri ZŠ Podvysoká 307
  Výška fin. príspevku: 800 €
 8. Predkladateľ: Centrum sociálnych služieb LÚČ
  Názov projektu: Poznávajme krásy Oravy
  Výška fin. príspevku: 540 €
 9. Predkladateľ: Mesto Turzovka
  Názov projektu: Podajme si ruky
  Výška fin. príspevku: 690 €
 10. Predkladateľ: Obec Zákamenné
  Názov projektu: Deň radosti
  Výška fin. príspevku: 800 €
 11. Predkladateľ: Centrum voľného času, Rabča
  Názov projektu: Pridaj sa k nám
  Výška fin. príspevku: 400 €
 12. Predkladateľ: Mesto Čadca
  Názov projektu: Pouč sa na chybách druhých
  Výška fin. príspevku: 800 €
 13. Predkladateľ: Občianske združenie Dom nádeje
  Názov projektu: Denný letný tábor
  Výška fin. príspevku: 800 €
 14. Predkladateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
  Názov projektu: Mami, oci – poď hrať „PING-PONG!“
  Výška fin. príspevku: 450 €
 15. Predkladateľ: Mesto Ružomberok
  Názov projektu: AKČNÉ LETO 2016 – spoznaj svoj KRAJ s PRERODom
  Výška fin. príspevku: 800 €
 16. Predkladateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
  Názov projektu: Kočovníci z Ružomberka
  Výška fin. príspevku: 390 €

Za OSV vypracovala: Mgr. Barbora Ondrušková
Dňa: 2. mája 2016


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky