Otvorenie výstavy Čapkovci a Slovensko

Výstava potrvá do 20. mája 2016 a následne sa presunie do Trenčianskych Teplíc.

 

 

 

 

V priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bola vo štvrtok 5. mája 2016 slávnostne otvorená putovná výstava Čapkovci a Slovensko, ktorú pripravil Pamätník Karla Čapka v Strži.
Na úvod podujatia sa prítomným prihovorili riaditeľ knižnice Peter Huba a vedúca Odboru kultúry a pamiatkovej starostlivosti Stredočeského kraja Mgr. Beáta Majdišová. Riaditeľka pamätníka Kristina Váňová pripomenula vrúcny vzťah bratov Josefa a Karla Čapkovcov k Orave i Slovensku a predstavila koncepciu výstavy, ktorá okrem základných informácií o Čapkovcoch a chronológii ich pobytov na Slovensku približuje aj ich tvorbu inšpirovanú naším regiónom. Texty oboch bratov o Orave publikované prevažne v dobovej tlači sú doplnené Josefovými maľbami a Karlovými kresbami. Návštevníkov určite zaujmú aj Karlove jedinečné fotografie oravských reálií a ich porovnanie so súčasným stavom. Nájdeme medzi nimi Oravský hrad, Kubínčanom známu zvonicu na Bysterci či sakrálnu architektúru v Slanici, Krásnej Hôrke a mnohé iné. 
Program spestrilo klavírne vystúpenie Kláry Janigovej, ukážky z literárneho diela bratov Čapkovcov i čítanie z listu zakladateľa Oravskej galérie Juraja Langera o putovaní po miestach, ktoré sú zachytené na Karlových fotografiách.
Výstava potrvá do 20. mája 2016 a následne sa presunie do Trenčianskych Teplíc.

Marián Karcol
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky