12. december 2016

Nový rozpočet pre rok 2017 je pripravený na schválenie

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 12. december 2016

Už v pondelok 19. decembra 2016 budú krajskí poslanci schvaľovať na poslednom tohtoročnom zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja župný rozpočet pre rok 2017. ŽSK by po odobrení návrhu mal v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 173.536.864 eur, čo je o 6,4 mil. eur viac ako v roku 2016. „Podarilo sa nám prerozdeliť financie do všetkých regiónov a  oblastí našej župy – do školstva, sociálnych služieb, kultúry, zdravotníctva, dopravy či spolufinancovania eurofondov, na ktoré sa pripravujeme v nadchádzajúcom období. Aj tento rok investujeme najviac v rámci rozpočtových peňazí ŽSK do sociálnej oblasti, a to 36,8 mil. eur. Oproti minulému roku ide o navýšenie vo výške viac ako štyri milióny eur,“ informoval žilinský župan Juraj Blanár.

Podľa slov riaditeľa odboru financií ŽSK Stanislava Ulahera, pri zostavovaní rozpočtu kraj počítal aj s legislatívnymi zmenami, ktoré začnú platiť v roku 2017. „Ide napríklad o zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z aktuálne platných 22 % na 21 % a ďalšie prijaté opatrenia a zámery Vlády SR,“ uviedol S. Ulaher s tým, že ŽSK plánuje tiež pokračovať v čerpaní úveru z Rozvojovej banky Rady Európy na modernizáciu a rekonštrukcie v oblasti zdravotníctva i dopravy v objeme viac ako 11 mil. eur. 

„Rozpočet odzrkadľuje naše hlavné ciele a priority. Okrem rekonštrukcií ciest a strojnej techniky pre cestárov investujeme z našich zdrojov do modernizácie župných nemocníc, polikliniky, múzeí a galérií, pokračovať budeme v zatepľovaní a zlepšovaní vybavenosti stredných škôl a zvyšovať chceme taktiež kvalitu domovov sociálnych služieb v našej pôsobnosti, do ktorých nakúpime nové práčky, sušičky, sporáky a ďalšie potrebné technológie,“ zdôraznil J. Blanár. 

Návrh najnovšieho rozpočtu je zverejnený na webe Žilinského samosprávneho kraja v sekcii Aktuality. 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky