Najlepšie amatérske fotografie v Makovického dome

V tomto ročníku súťažilo 362 fotografií a dve multimediálne prezentácie od 79 autorov zo žilinského regiónu.

 

 

 

 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo vo štvrtok 2. februára slávnostnú vernisáž výstavy fotografií z regionálnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2017. Výstavné priestory Makovického domu sa naplnili nielen súťažiacimi autormi, ale aj priaznivcami fotografie. V tomto ročníku súťažilo 362 fotografií a dve multimediálne prezentácie od 79 autorov zo žilinského regiónu. Oproti minulému roku je to pomerne veľký nárast, čo dokazuje, že fotografia sa stáva fenoménom tejto doby bez rozdielu veku i skúseností. 
Odborná porota pracovala v zložení PaedDr. Gabriel Kosmály, pedagóg a fotograf zo Strednej umeleckej školy v Leviciach, Ing. Šimon Klačko, pedagóg zo Súkromnej strednej umeleckej školy (SSUŠ) v Žiline a Ing. arch. Stanislav Toman, fotograf zo Žiliny. Na základe viacerých kritérií pri hodnotení súťažných prác porota rozhodla o víťazoch súťaže. V najmladšej vekovej skupine autorov do 16 rokov, v ktorej súťažilo 24 súťažiacich, v kategórii farebná fotografia udelila prvé miesto Anežke Majdišovej zo Žiliny, druhé Natálii Oravčíkovej zo ZŠ Dlhé Pole a tretie miesto Filipovi Balážovi zo ZŠ Hollého v Žiline. Čestné uznanie si odniesli Bruno Baláž zo ZŠ Hollého, Barbora Krčmáriková zo Skalitého a Samuel Koza zo Zákopčia. V kategórii čiernobiela fotografia udelila porota prvé miesto Anežke Majdišovej, druhé Rudolfovi Stankovi zo ZŠ Hollého, tretie Klaudii Belicajovej zo Zákamenného a čestné uznanie Patrikovi Balážovi zo ZŠ Hollého, Eve – Márii Budzeľovej z Bobrova a Damiánovi Bačkorovi z Ružomberka. V prvej skupine boli hojne zastúpení žiaci zo Základnej školy na Hollého ulici v Žiline, za čo patrí veľká vďaka pani učiteľke Zuzane Majdišovej, čo ocenila aj porota. „V tejto skupine prevláda živá fotografia, reportážna, čo je pre mladú generáciu typické,“ hodnotil porotca Gabriel Kosmály a dodáva: „Aj keď technicky nie je na vysokej úrovni, ide o zaujímavú fotografiu z ich bežného života.“
V druhej skupine autorov od 16 do 21 rokov súťažilo 23 fotografov. Prvé miesto v kategórii čiernobiela fotografia získal Matej Čulák zo Spojenej školy v Bytčici, druhé Lucia Zbýňovcová z Rajeckej Lesnej, čestné uznanie získali Monika Brázdiková a Martin Skaličan zo SSUŠ v Žiline, Matej Križan z Pružiny a Silvester Jurčák zo Žiliny. V kategórii farebná fotografia porota udelila 1. miesto Erike Kuchárovej zo SSUŠ, druhé Silvesterovi Jurčákovi a tretie Michalovi Vartiakovi zo Žiliny, čestné uznanie si odniesla Kristína Barčiaková a Daniela Lišková zo SSUŠ, Matej Križan a Mário Krajč zo Žiliny. V tejto skupine bolo dosť portrétov, čo zaujalo porotcu Šimona Klačku. „Je vidieť, že tu už nejde o náhodné cvakanie spúšťou, že o tom aj autori premýšľajú,“ konštatoval porotca a pokračuje: „Portréty sú pomerne dobre prepracované.“ Pre túto kategóriu mladých fotografov je typický experiment, emotívna výtvarná fotografia, ktorá v tomto ročníku súťaže chýbala.
V tretej skupine autorov nad 21 rokov, v ktorej súťažilo 32 autorov, porota ocenila v kategórii čiernobiela fotografia prvým miestom Jozefa Chromiaka, druhé miesto získal Miroslav Broz a Vladimír Vidra a tretie Dávid Lajmon – všetci zo Žiliny. Čestné uznanie si odniesli Žilinčania Martin Tomáška, Vicente Arce, Mária Krajčová a Jaromír Fašianok a Peter Šugho z Kysuckého Nového Mesta. 
V kategórii farebná fotografia udelila porota prvé miesto Milanovi Velikému, druhé Jaromírovi Fašiankovi, tretie Čestmírovi Němcovi a Jozefovi Štubňovi, čestné uznanie Štefanovi Zvaríkovi, Miroslavovi Brozovi, Tatiane Šidlovskej a Vladimírovi Vidrovi, všetci sú zo Žiliny.
„Už tradične je táto kategória najsilnejšia čo do počtu súťažiacich, ale aj kvality,“ zhodnotil kolekciu súťažných fotografií Stano Toman, „najmä čiernobiela fotografia je výborne technicky zvládnutá a obsahovo zaujímavá. Tu už vidieť dlhoročnú skúsenosť autorov.“ Porotcom však chýbala krajinka, akoby sa zo súťaže vytrácala. A odkazujú fotografom: „Nie je dôležité odfotiť krásno, ale vytvoriť ho na fotke. Hľadajte myšlienku či atmosféru v prírode, ktorá sa už nemusí opakovať. V tom je jedinečnosť fotografie.“ Na tejto výstave, kde sú fotografie ocenené i porotou akceptované, si každý návštevník nájde takú, ktorá ho upúta svojou jedinečnosťou či už námetom alebo atmosférou. 
Výstava z regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017 potrvá v Makovického dome do 2. marca 2017 a návštevníci si ju môžu pozrieť v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny. Po dohode s pracovníkmi kultúrneho strediska je možné výstavu navštíviť aj mimo uvedeného času.

Mgr. Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, www.krkszilina.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky