Na župu zavítali prví stážisti

Žilinský kraj spustil pilotný projekt programu Stážuj v kraji pre študentov vysokých škôl.

 

 

 

 

 

Žilina, 4.5.2021

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová dnes na župnom úrade privítala dvanástich vysokoškolákov, ktorí počas nasledujúcich troch mesiacov začnú zbierať svoje prvé pracovné skúsenosti na zvolených odboroch. Pracovnými oblasťami, o ktoré sa mohli uchádzať, boli PR, marketing a propagácia, právne záležitosti a verejné obstarávanie, ekonomika a správa majetku, regionálny rozvoj a cestovný ruch, kultúra a nakoniec doprava.

Žilinský kraj spustil pilotný program Stážuj v kraji ešte v decembri 2020. Uchádzači sa prihlasovali na základe vlastného uváženia na stáž v preferovanej oblasti, ktorá je súčasťou ich štúdia alebo ich zaujíma. Prihlasovanie prebiehalo dva mesiace a záujem bol enormný. „Prijali sme 187 žiadostí o zaradenie do programu. Ukazuje nám to, že mladí ľudia majú len veľmi limitované možnosti, ako si vyskúšať prax vo svojom odbore. Ak však chceme v kraji skutočných odborníkov, musíme im dať šancu učiť sa v reálnom prostredí a presne o to nám ide,“ vysvetlila županka.

Hoci župa ponúkala možnosť absolvovať povinnú vysokoškolskú prax v rámci štúdií na úrade už i predtým, teraz sa rozhodla pristúpiť k celkom novému konceptu. Pôvodne sa študenti hlásili na úrad sami, teraz si oblasti vytypoval samotný kraj na základe komunikácie s jednotlivými odbormi a určil presnú náplň práce. Študenti, ktorí sa na základe svojho životopisu a motivačného listu dostali do užšieho výberu, navyše museli absolvovať aj vstupný prijímací pohovor so svojím nadriadeným. Počas online pohovoru mali šancu predstaviť svoje plány a nápady, ktoré chcú vložiť do svojej práce.

Aby kraj motivoval študentov, rozhodol sa stáž po prvýkrát honorovať. Študenti na úrade strávia tri mesiace a ak budú úspešní, kraj im stáž môže predĺžiť. Program stáží poskytuje študentom zároveň priestor na osobnostný rozvoj, získanie nových skúseností a pohľad na fungovania verejných inštitúcií zvnútra. „Pracovať vo verejnom sektore nemusí byť strašiakom. Našou métou je ukázať, koľko dôležitej práce pre rozvoj nášho regiónu odvádzame a ako dokážeme meniť veci k lepšiemu,“ dodala predsedníčka ŽSK. „Verím, že si takto vychováme novú generáciu šikovných profesionálov.“

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.05.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky