Na župnom úrade sa udeľovali ocenenia DofE

Na pôde Úradu ŽSK si žiaci stredných škôl v Žilinskom kraji prevzali medzinárodné ceny vojvodu z Edinburghu
Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina, 13. 10. 2021

 

Celkovo si žiaci odniesli 1 zlatú, 47 strieborných a 104 bronzových ocenení. Mladý človek, ktorý chce toto ocenenie získať, musí na sebe vytrvalo niekoľko mesiacov pracovať a prekonať štyri výzvy- rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Vďaka tejto skúsenosti si mladí ľudia priamo rozvíjajú cenné charakterové vlastnosti ako vytrvalosť, cieľavedomosť a motiváciu. Významné ocenenie DofE žiakom otvára dvere na univerzity a zohľadňujú ho aj budúci zamestnávatelia.
Kým v minulých rokoch sa akt odovzdávania DofE ocenení organizoval ako hromadné exteriérové podujatie, z dôvodu aktuálnej situácie sa pristúpilo k jeho komornej verzii. Žilinský kraj pre ceremoniál poskytol svoje priestory v budove župného úradu, kde sa počas dňa v presnom časovom harmonograme vystriedali niekoľkočlenné skupiny žiakov z jednotlivých škôl. Župa s organizátorom programu, občianskym združením DofE Slovensko, spolupracovala pri prezentácii a podpore programu už v minulosti. Svoju podporu deklarovala predsedníčka kraja Erika Jurinová už roku 2019, keď so združením podpísala Memorandum s spolupráci. „Vidíme, že záujem o zapojenie sa do programu DofE je každým rokom vyšší. Absolventi programu sú dôkazom toho, že práca s mládežou je tou najlepšou investíciou spoločnosti. Navyše sa žiaci svojou účasťou učia vytrvalosti a spoločenskej zodpovednosti, ktorá je v týchto časoch nesmierne dôležitá,“ dodala krajská županka.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Na Slovensku program funguje od roku 2007.
Ocenené krajské školy:
Gymnázium Andreja Bernoláka, Námestovo
Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš
Gymnázium V.P.Tótha, Martin
Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
Gymnázium Tvrdošín
Obchodná akadémia Martin
SOŠ pedagogická Turčianske Teplice
Spojená škola, Nižná
Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne

Ostatné ocenené školy a organizácie:
Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany
Cirkevná spojená škola, Dolný Kubín

Gymnázium bilingválne, Žilina,
Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku
Evanjelická spojená škola, Martin
Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš
Obchodná akadémia sv. T. Akvinského, Žilina
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Ružomberok
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina
SYTEV
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Žilinská skautská oblasť, Slovenský skauting


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.10.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky