Mladá slovenská poviedka 2020

Nové príbehy mladých – ich pohľad na život okolo nás...

 

 

 

 

Sedemnásty ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka 2020 sa uskutoční v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov a pri príležitosti 160. výročia narodenia spisovateľa Martina Kukučína. Súťaž je jednokolová, tematicky voľná, neanonymná a zapojiť sa do nej môžu autori od 11 do 30 rokov s dosiaľ nepublikovanou prácou do 30. júna. Slávnostné vyhodnotenie za účasti ocenených autorov a členov odbornej poroty sa bude konať v októbri v Dolnom Kubíne. Prihlásené autorské texty bude hodnotiť odborná porota zložená z významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov. Ocenení autori si zo slávnostného vyhodnotenia odnesú nielen diplomy, upomienkové predmety, ale aj finančné ceny. Víťazné poviedky budú publikované v zborníku MSP ´20 a publikované v tlači. Mladá slovenská poviedka patrí k vrcholným súťažiam v oblasti literárnej tvorby detí, mládeže a dospelých na Slovensku.  Poslaním prestížnej súťaže je prezentácia a tvorivá konfrontácia tvorby mladých literárnych talentov. Mediálnym partnerom súťaže sú MY regionálne noviny. Viac informácií sa dozviete na www.osvetadk.sk.

Dolný Kubín 5. 2. 2020

Mária Janotíková


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky