Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní

Excelovali žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

 

 

 

 

Druhý ročník majstrovstiev Slovenska stredoškolákov v CNC sústružení a frézovaní zorganizovala 26. – 27. 4. 2015 v priestorochstrediska duálneho vzdelávania vo Volkswagen Bratislava spoločnosť DIDACTIC Martin s.r.o. Do strediska duálneho vzdelávania, ktoré má k dispozícii najmodernejšie CNC obrábacie stroje firmy EMCO s vymeniteľnými riadiacimi systémami, pozval organizátor všetky školy, ktoré vyučujú odbory zamerané na strojárstvo a pripravujú žiakov pre profesie súvisiace s CNC technológiami.
V súťaži museli žiaci prezentovať svoje vedomosti a zručnosti pri práci v najpoužívanejších riadiacich systémoch CNC strojov podľa vlastného výberu (Sinumerik, Fanuc alebo Heidenhain). Zadanie a hodnotenie súťažných prác pripravil Dieter Geisberger, dlhoročný autor zadaní rakúskej národnej súťaže v programovaní CNC strojov, hodnotiteľ a autor zadaní pre majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta v programovaní CNC strojov. Už kvalifikačné kolo naznačilo, kto bude hrať v súťaži prím.
V CNC frézovaní súťažilo 7 stredných odborných škôl, medzi ktorými boli aj Spojená škola, Martin a Stredná priemyselná škola, Martin . Z kvalifikácie postúpili traja najlepší žiaci a prvé miesto získal Marek Brisuda zo Spojenej školy v Martine a druhé miesto si vyfrézoval Štefan Sušienka zo Strednej priemyselnej školy v Martine.

V CNC sústružení súťažilo 13 stredných odborných škôl, medzi ktorými boli SOŠ polytechnická, Dolný Kubín, Spojená škola, Kysucké Nové Mesto, SOŠ technická, Čadca, SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto a SOŠ technická, Námestovo. Z kvalifikácie postúpili traja najlepší žiaci a svoje prvé miesto v kvalifikácii potvrdil aj vo finále Jakub Iglár zo SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín. Tretie miesto získal Michal Paulec zo Spojenej školy, Kysucké Nové Mesto.

Školy, z ktorých vzišli víťazi, si rozdelili softvérové produkty v hodnote 30.000 eur a súťažiaci si rozdelili finančné ceny v hodnote 1.800 eur. Organizátor má záujem v ďalšom ročníku súťaže rozšíriť servis pre zapojené školy aj o tréning učiteľov, ktorí pripravujú žiakov na súťaž.
Prioritou Žilinského samosprávneho kraja je podpora odborného vzdelávania a prípravy o čom svedčia aj investície do nákupu moderných CNC strojov a softvérov. V roku 2013 získala SOŠ technická Čadca na nákup CNC prístroja finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000 €, rovnako v roku 2015 bola SOŠ polytechnickej v Ružomberku poskytnutá dotácia Ministerstva financií SR na nákup zariadenia EMCO CONCEPT MILL 55“ pre CNC pracovisko vo výške 20 000 €. Zastupiteľstvo ŽSKschválilo na zasadnutí dňa 25.04.2016 v rámci 1. úpravy rozpočtu na rok 2016 finančné prostriedky na nákup CNC frézovačky vo výške 30 962 €.
Je naším cieľom, aby školy pripravovali absolventov schopných uplatniť sa na trhu práce hneď po skončení štúdia, k čomu kvalitná príprava vytvorí tie najlepšie predpoklady.

Spracovala: Benedeková, 04.05.2016


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky