Kysucká knižnica v Čadci zveľaďuje svoje priestory a služby

Ďalším príspevkom do komfortu poskytovaných služieb je zakúpenie nových šatňových skriniek.

 

 

 

 

Čadca (2. január 2019) –Kysucká knižnica v Čadci, ktorej činnosť podporuje a riadi Žilinský samosprávny kraj, neustále skvalitňuje svoje obslužné činnosti a zvyšuje komfort poskytovaných služieb. V minulom roku začala prevádzkovať letnú čitáreň, doplnila interiér novým nábytkom, technikou, rozšírila a doplnila vybavenie detského kútika. Ďalším príspevkom, ktorý pozdvihne úroveň služieb čitateľom a návštevníkom knižnice, je zakúpenie nových šatňových skriniek. 
V rámci bilancie výsledkov činnosti zaznamenala v roku 2018 knižnica celkovo 5796 registrovaných čitateľov, ktorí si požičali 270915 knižničných jednotiek. Úctyhodný bol i celkový počet návštevníkov, ktorí služby knižnice využívali pravidelne, jednorázovo, prípadne sa zúčastnili na niektorom z mnohých podujatí. Počet návštevníkov dosiahol číslo 86283. V uplynulom roku zaznamenala knižnica i rekordný počet kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí: výstav, prednášok, seminárov, besied, súťaží, prezentácií tvorby spisovateľov a ich nových publikácií. Úspešne bolo realizovaných spolu 703 podujatí. Zriaďovateľ i vedenie knižnice oceňujú záujem verejnosti, a preto sa snažia plniť ich záujmy a požiadavky, účelne a esteticky skrášľovať priestory interiéru.
Čitatelia, ktorí navštívia knižnicu si najmä v zimných mesiacoch, si môžu do uzamykateľných skriniek vo vestibule odložiť kabát, tašku, čiapku - či menší nákup. V príjemnom prostredí knižnice tak môžu dlhšie posedieť, stráviť svoj voľný čas, študovať. Zakúpenie šatňových skriniek vyrieši i ďalší problém, ktorý by sa mohol vyskytnúť. Doposiaľ boli návštevníci upozorňovaní, že za odložené veci v priestoroch knižnice pracovníci nezodpovedajú a môže dôjsť k ich odcudzeniu. Pri dennej návštevnosti knižnice cca 200 až 300 používateľov knižničných služieb sa tento problém môže vyskytnúť a spôsobiť nepríjemnosti návštevníkovi i prevádzkovateľovi kultúrneho zariadenia. Veríme, že nové šatňové skrinky a ich využívanie zabránia spomenutým nepríjemnostiam a uvítajú ich všetci, ktorí knižnicu pravidelne navštevujú. Vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý poskytol účelové finančné prostriedky na nákup šatňových skriniek, sa aj návštevníci knižnice môžu cítiť bezpečnejšie a komfortnejšie. Tešíme sa, že i v roku 2019, si priaznivci kultúry, literatúry a čítania nájdu cestu do nášho zveľadeného kultúrneho stánku.


KK
Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
02201 Čadca


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky