KTO SADIL, KTO SIAL.

Polstoročie kultúry na Kysuciach

 

 

 

 


24. jún je spájaný s magickým sviatkom letného slnovratu a tradíciou svätojánskych ohňov. V priestore letnej čitárne Kysuckej knižnice v Čadci sa však v tento deň rozhorel iný oheň - oheň priateľských stretnutí a spomienok
pri príležitosti vydania najnovšej knihy Rudolfa Geráta „KTO SADIL, KTO SIAL“ s podtitulom „Polstoročie kultúry na Kysuciach“. Moderátorka podujatia Katka Šulganová privítala pozvaných vzácnych hostí, spolupracovníkov a priateľov autora z oblasti kultúry a umenia.


V príjemnom prostredí letnej čitárne, okrem šumu stromov, zaznieval spev miešaného speváckeho zboru Kysuca, ktorý svoje vystúpenie začal príznačne piesňou „Kysuca, Kysuca...“ Rudolf Gerát si zaspomínal na začiatky kultúrneho rozvoja Kysúc pred polstoročím a na jeho postupné rozvíjanie vďaka zanieteným kultúrnym a osvetovým pracovníkom. Nová publikácia, ktorá tieto udalosti dokumentuje, bola slávnostné uvedená do literárneho života symbolicky - posypaním soľou. Novú knihu priniesla na terasu riaditeľka knižnice Janka Bírová a slávnostného aktu sa ujali traja spolupracovníci autora a kultúrnici - Miroslav Ďurica, Milan Čimbora a Alojz Vravník. Stretnutie bolo výnimočné prítomnosťou a milými spomienkami ďalších spolupracovníkov a súputníkov autora. Svoju vďaku za dlhoročnú záslužnú prácu a vytrvalosť Ruda Geráta prišli vyjadriť osobnosti kysuckej kultúry ako Pavol Muška, Milan Gacík, Pavol Kužma, Peter Kozák, Jaroslav Velička, Katka Janesová, Mária Ščuryová a ďalší. Rozhovory a spomienky na zakladanie galérie, budovanie knižnice, Domu kultúry, divadelných, či speváckych súborov, organizovanie festivalov atď. sa prelínali s tónmi krásnych piesní a po mesiacoch, či rokoch našli ľudia opäť spoločnú reč a upevnili staré priateľské vzťahy. Ľudia, ktorí rozosievali kultúru a našli úrodnú pôdu v ochotných a talentovaných ľuďoch, môžu s radosťou žať a zbierať plody svojej záslužnej práce. Spoluorganizátori podujatia Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Vydavateľstvo Magma v Čadci chceli týmto podujatím zároveň pripomenúť, že na dôležité medzníky našej minulosti nemožno zabúdať, ale ďalej rozvíjať základy kultúry, ktoré naši predchodcovia na Kysuciach položili. Práve tieto udalosti pripomína kniha Ruda Geráta „Kto sadil, kto sial. Polstoročie kultúry na Kysuciach“, ktorú odporúčame do pozornosti všetkých čitateľov. Publikácia je zároveň významným dokumentom nedávnej histórie nášho regiónu a mala by zdobiť knižnicu každého kultúrneho Kysučana. Prajeme príjemné čítanie a spomínanie.

KK
Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca
LATITUDE 49°26'12,154"N
LONGITUDE 18°47'5,862"E

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.07.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky