Počas prvých dní zaočkovali takmer 1600 pracovníkov v zdravotníctve

Na vakcináciu sa začali pripravovať aj zariadenia sociálnych služieb.

 

 

 

 

 
15.1.2021, Žilina - K dnešnému dňu zaočkovali štyri krajské nemocnice celkom 1591 svojich pracovníkov.

,,Počas sviatku Troch kráľov sme spustili vakcináciu našich zamestnancov v nemocniciach. Ako prvé začalo očkovať vakcinačné centrum v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši, počas nasledujúcich dní sa k pridala aj Hornooravská nemocnica v Trstnej, Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne i Kysucká nemocnica v Čadci. K dnešnému dňu je asi polovica z nich už zaočkovaná," priblížila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková. Ako dodala, snahou je zaočkovať čo najviac zamestnancov. V tejto chvíli sa stále niektorí nachádzajú v karanténe, iní majú po prekonaní COVID-19 stále prítomné protilátky v krvi a tak musia očkovanie odložiť. ,,Predpokladáme, že zhruba do troch mesiacov by mohli byť zaočkovaní všetci zdravotnícki pracovníci v našich nemocniciach, ktorí o to prejavia záujem. Verím, že ich bude čo najviac a pôjdu tak príkladom aj širokej verejnosti," uzavrela Pekarčíková. V krajských nemocniciach sa prioritne očkujú výlučne pracovníci nemocníc, či už zdravotnícki alebo nezdravotnícki, ambulantní lekári, nasledovať budú sociálni pracovníci a klienti sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry.

Spustenie vakcinačných centier vyzdvihla aj županka Erika Jurinová. ,,Som veľmi rada, že sa nám podarilo zriadiť vakcinačné centrá v našich nemocniciach, okrem ministerských nemocníc sa tak naplno očkuje aj v regionálnych nemocniciach. Zároveň si vážim, že väčšina zdravotníkov pochopila význam prevencie i vakcinácie a postupne sa dávajú zaočkovať aj tí, ktorí už prekonali COVID-19. Verím, že práve toto je cesta, ktorá dokáže naše životy vrátiť do normálu. Dôležité je čo najskôr začať aj s vakcináciou v zariadeniach sociálnych služieb, tie naše sú aktuálne v prípravnej fáze, v rámci ktorej vytvárajú potrebné personálno-pracovné podmienky. Sme zaradení do pilotného projektu očkovania sociálnych zariadení a teda začneme už 18. januára 2021," povedala županka Erika Jurinová.

Situácia v našom kraji je nateraz stabilizovaná. Počet infikovaných sa znižuje, no zvyšuje sa počet pacientov s ťažším priebehom ochorenia COVID – 19. V tejto chvíli majú štyri krajské nemocnice celkom 261 reprofilizovaných lôžok vyhradených pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálne je obsadených 116 z nich. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 10 pacientov.

K dnešnému dňu evidujú krajské nemocnice 81 infikovaných zamestnancov, z toho je 76 zdravotníkov.

Žilinský samosprávny kraj rozdistribuoval pomocou armády aj antigénové testy do ambulancií, či už všeobecných alebo špecializovaných. Záujem prejavilo celkom 275 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.01.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky