Knižnica roka 2018

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získala historický prvé ocenenie Čestné uznanie za bohatú edičnú činnosť.

 

 

 Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získala historický prvé ocenenie Čestné uznanie za bohatú edičnú činnosť v celoštátnej súťaži „Knižnica roka 2018“ nazáklade spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Slávnostné odovzdávanie titulov Knižnica roka 2018 sa uskutočnilo v piatok 28. júna 2019 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa a Čestné uznanie z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej prevzala zástupkyňa riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci Ľubica Lašová. Je to ocenenie skvelej práce celého kolektívu pracovníkov, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou tohto úspechu.

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 1. premiérový ročník súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu pod názvom „Knižnica roka 2018“ a titul Knižnica roka sa udeľuje verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečení knižnično-informačných služieb a za posilnenie miestneho a regionálneho významu knižnice pre regionálny rozvoj a komunitné podujatia, za publikačné aktivity knižnice v médiách, internetovú propagáciu a nové formy propagácie práce verejnosti. Titul sa udeľuje v dvoch kategóriách: 1. regionálna knižnica, 2. obecná/mestská knižnica. Cieľom súťaže je každoročne oceniť jednu regionálnu a jednu obecnú, resp. mestskú knižnicu, ktoré poskytujú trvalo kvalitné knižnično-informačné služby, zvyšujú profesionalitu výkonov a vytvárajú tvorivé konkurenčné prostredie v knižniciach. Na základe návrhu odbornej poroty môže ministerka udeliť čestné uznanie.

Premiérový ročník ankety o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu upriamil pozornosť na vynikajúcu činnosť knižníc, medzi ktoré nepopierateľne patrí i verejná regionálna Kysucká knižnica v Čadci. „Tento úspech nás veľmi teší, zároveň motivuje k dosahovaniu ďalších úspechov na poli knižničnej práce a službe verejnosti a zaväzuje pokračovať v skvalitňovaní poskytovaných knižnično-informačných služieb.“ vyjadrila sa na margo ocenenia riaditeľka knižnice pani Janka Bírová.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky