Knihuľko 2019

Šťastných 7 za nami

 

 

 

 

 


Kto by sa netešil na letné prázdniny - na  čas vytúženého voľna, dlhých teplých večerov, kedy dobrodružstvo číha na každom kroku? Leto sa neodmysliteľne spája s  deťmi a aktivitami, ktoré im môžu priniesť množstvo nevšedných zážitkov či pekných spomienok. Letný tábor Knihuľko 2019, organizovaný Kysuckou knižnicou v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, takýmto zážitkom zaiste je. 7. ročník celotýždenného programu, ktorý sa konal v dňoch 29.7. – 2.8.2019 z verejných finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.

 

Prvý deň literárneho tábora Knihuľko 2019 malí knihovnícki bádatelia putovali zákutiami krásneho liptovského regiónu. Absolvovali návštevu v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré ponúka bohatú expozíciu povrchových i podzemných prírodných originalít slovenského kraja. Nemohlo sa zabudnúť ani na návštevu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého, kde pani knihovníčka Petronela táborníkom porozprávala o službách, výpožičkách a čitateľoch knižnice. Nedávno renovovaný detský úsek nadchol deti svojou farebnosťou i umiestnením v podkroví, kde ich pri hre nikto neupozorňoval, že si zakričia o trochu viac. Deťmi obľúbenú, aj keď trocha chladnejšiu exkurziu, skupina absolvovala počas návštevy Demänovskej jaskyne slobody, ktorá v sebe ukrýva mnohé tajomstvá podzemných krás. V závere dňa sa všetci schladili prechádzkou po turistickom chodníku, ktorý vedie popod jaskyňu a prečítali si spoločne liptovskú povesť „Stratené dieťa“ z knihy Ružový grúň.

Počas druhého dňa ostali výletníci verní kysuckému regiónu. Svoje prvé dojmy z knihovníckych výletov si zapísali do svojich súkromných denníkov, tí odvážnejší prečítali aj krátky úryvok. Vo výtvarnej dielni venovanej tradičným slovenským remeslám, využili deti prírodné materiály a načreli i do svojej fantázie pri vymýšľaní vlastných príbehov. Nasledujúci program bol venovaný expozícií populárnej stavebnice Merkur v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci. Po obednej prestávke a načerpaní nových síl čakala malých „knihovníkov – akvizitérov“ prehliadka jednotlivých oddelení knižnice a nakoniec aj meranie si vedomostí v hre známej z televízie „Milujem Slovensko“.

Tretí deň sa Knihuľkovia vybrali do krajského mesta Žilina. Prvou časťou programu bol výstup na vyhliadkovú vežu Dubeň, z ktorej mohli dovidieť na Žilinu i vzdialenejšie okolie. Následne navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde si opäť mohli prezrieť detské oddelenie a nájsť obľúbené knižky. Tety knihovníčky pripravili pre členov tábora krátky program, v ktorom informovali aké podujatia a aktivity sa u nich v knižnici realizujú počas školského roka i prázdnin. Ďalším putovaním bolo Tajomstvo ukryté pod zemou. Počas prehliadky katakomb, ktoré sa nachádzajú pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola a tiahnu sa aj ďalej naprieč mestom Žilina, sa zvedavci mohli dozvedieť mnoho zaujímavých informácií o tomto mieste a jeho histórii. Čaro prehliadky obohatila aj pani lektorka pútavým rozprávaním povestí, ktoré sa viažu s históriou miesta, pod ktorým sa Knihuľkovia nachádzali.

Kysuciam najbližší región - Orava, Oravienka - bol témou štvrtého dňa. Prvé kroky výletníkov viedli do skanzenu oravskej dedinky Zuberec, ktorý sa môže pochváliť zoskupením viac ako 50 historických domčekov odrážajúcich dávny život a remeslo miestneho ľudu. Obdivuhodnou časťou skanzenu je nad dedinkou sa týčiaci drevený gotický kostol sv. Alžbety Uhorskej zo začiatku 15. storočia. K histórii jednotlivých regiónov sa zaiste viažu aj rozličné povesti. Oravskú, ktorú si deti spoločne prečítali, reprezentovala povesť od Antona Habovštiaka „Zvonár Vajzer“. V rámci cyklu „Knihu hľadám všade“ navštívili zvedavci aj miestnu knižnicu v Zuberci, ktorá sa aj napriek svojej skromnej veľkosti môže pochváliť hŕstkou verných čitateľov. Najväčším dobrodružstvom, na ktoré sa všetci tešili už od začiatku týždňa, bol splav po rieke Orava. Veselí mladí oravskí pltníci rozveselili nedočkavcov vtipným rozprávaním a napínavými príbehmi o pltníckom remesle. Prezradili aj to, že pltníctvo ich baví nielen ako práca, ale aj ako koníček.

Posledný, piaty deň, sa opäť odohrával v čarovných zákutiach mesta Čadce. Ráno bolo venované denníkovým zápiskom, ktoré deti následne preniesli v tvorivej dielni na výkres. Ich úlohou bolo stvárniť najkrajší zážitok z tábora. S knihou v batohu a so sladkou zmrzlinou v ruke sa taktiež vydali na tradičné potulky po Šeríkovom okruhu. Predpoludnie si spríjemnili hrou, ale i čítaním „Kysuckých rozprávok“ od Antona Pajonka. V poobednom programe deti zanechali svoje dojmy z tábora v „Odkazovníku Knihuľko“, a aby mali aspoň malú predstavu o tom, čo povolanie knihovníka zahŕňa, v menších skupinkách si mohli vyskúšať napríklad ako sa zapisuje kniha na konto čitateľa, ako usporadúvať fond do tesnej abecedy, či pohotovo nájsť vhodnú knihu podľa témy alebo autora. Dostatok energie si výmyselníci našli ešte aj na šantenie v letnej čitárni. Avšak záver veľkého dobrodružstva sa pomaly blížil, a tak si Knihuľkovia posledné chvíle spríjemnili nielen lúčením, ale i poďakovaním a spoločnou fotografiou s pamätnými listami. Nechýbali samozrejme aj malé odmeny pre všetkých účastníkov ukryté v originálnej taške s logom Knihuľko 2019. „Vďaka Fondu na podporu umenia a spolufinancovaniu Žilinským samosprávnym krajom sme mohli opäť prežiť s deťmi úžasný týždeň plný zážitkov aj mimo regiónu Kysúc. Pri celodenných aktivitách sme sa spoznali i z inej stránky, nie len z pohľadu knihovník – čitateľ. Tešíme sa, že mobil aspoň na týždeň nechali odpočívať v šuplíkoch a podelili sa s nami o svoju energiu i tvorivý potenciál. Majú ho v sebe veru neúrekom. Veľká vďaka patrí samozrejme všetkým zúčastneným inštitúciám, majiteľom podnikov, knižniciam v Žiline, Liptove i v Zuberci, kolegyniam z Kysuckej knižnice v Čadci za spoluprácu a trpezlivosť a v neposlednom rade deťom, pretože o nich to celé je.“ dodáva na margo úspešne zorganizovaného podujatia knihovníčka z detského úseku Petronela Gavenčiaková.Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.08.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky