KNIHA KYSÚC 2018

Poznáme čitateľsky najúspešnejšie knihy roka 2018.

 

 

 

 

Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a mediálnymi partnermi, oznámila výsledky hlasovania a mená víťazov čitateľskej anketovej súťaže KNIHA KYSÚC 2018. Slávnostný podvečer v knižnici dňa 30. apríla 2019 obohatili hudobnou produkciou i členovia Kysuckého komorného orchestra a hudobní pedagógovia – Mária Kunáková a Anton Pohančeník. V kategórií beletria si prvenstvo odniesli príbehy a básne venované práci zdravotných sestier od autorky Juliany Belkovej a jej kniha „Neha modro biela“. V kategórií náučná literatúra získala najviac čitateľských hlasov publikácia Ladislava Paštrnáka „Na cudzích frontoch. Vojaci z Kysúc v bojoch v zahraničí počas 2. svetovej vojny“.

V úvode privítala zástupcov miest a obcí, spisovateľov, vydavateľov, mediálnych partnerov a prítomných hostí riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci, pani Janka Bírová. Vo svojom príhovore okrem iného uviedla: „Slávnostné odovzdávanie ocenení je každoročnou oslavou regionálnej literárnej tvorby a prehliadkou knižnej žatvy minulého roka. Touto súťažou chceme vzdať hold a úctu a osláviť tvorbu autorov, ktorí sú úzko spätí s našim regiónom a svojou tvorbou obohacujú knižnú kultúru nielen na Kysuciach a Slovensku, ale i za jeho hranicami.“ Koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Helena Pagáčová stručne uviedla pravidla súťaže, v ktorej bolo nominovaných 47 nových knižných titulov. V kategórií náučná literatúra súťažilo 29 publikácií a beletriu zastupovalo 18 nových knižných titulov. Propagáciu súťaže zabezpečovali a jednotlivé súťažné tituly prezentovali mediálni partneri Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov, MY Kysucké noviny, mojeKysuce.sk, Kysucká televízia, Kysucká knižnica v Čadci a Žilinský samosprávny kraj na svojich www. stránkach a facebooku. Hlasovanie prebiehalo súčasne na pôde Kysuckej knižnice v Čadci i jej internetovej stránke a mestských knižniciach celého regiónu Kysúc.

V kategórií náučná literatúra sa na prvom mieste s počtom 675 platných hlasov umiestnila publikácia „Na cudzích frontoch. Vojaci z Kysúc v bojoch v zahraničí počas 2. svetovej vojny“ od autora Ladislava Paštrnáka. Prvé miesto v súťaži Kniha Kysúc potvrdzuje kvalitu a výnimočnosť tejto publikácie. Na jej vydaní sa podieľali dve vydavateľstvá: spoluvydavateľom bolo Kysucké múzeum v Čadci pod vedením riaditeľa Miloša Jesenského, grafické spracovanie zabezpečil Tibor Paštrnák, výtvarný návrh pripravila Mária Ščuryová a korektúry Miroslava Paštrnáková. Druhé miesto s počtom 471 platných hlasov získala publikácia „Svrčinovec. Monografia obce“. Vedúcim bohatého autorského kolektívu a zostavovateľom je Martin Turóci. Na vydaní sa podieľalo Kysucké múzeum v Čadci a Obec Svrčinovec. Na treťom mieste v kategórii náučná literatúra s počtom 262platných hlasov sa umiestnila kniha „Maľované pod grapou. Jej autormi sú Juliana Belková a Vladimír Gajdošík. Knihu vydal Spolok rodákov Jozefa Kronera Staškov. Víťazstvo v kategórii beletria si odniesla s počtom 953 platných hlasov knižka „Neha modro biela“.Autorkou je JulianaBelková. Grafický návrh spracovala Mária Ščuryova z vydavateľstva Magma. Knihu vydal Spolok rodákov Jozefa Kronera Staškov.Druhé miestos počtom376 platných hlasov získala kniha „O márnotratnej dcére“, v ktorej autorka Soňa Behúňová približuje vzťah k viere na pozadí svojho učiteľského života. Na treťom mieste v kategórií beletria počtom 365hlasov sa umiestnila knižkaDračie pestvá a iné čarodejstvá“, najmladšej účastníčky súťaže Ľubany Holeštiakovej.

Súťaž má i ďalších víťazov a to tých, ktorí nelenili a vyplnený anketový lístok poslali, alebo osobne doručili na zberné miesta, či zahlasovali cez internet. V závere slávnostného večera boli vylosovaní traja výhercovia, ktorí si môžu v knižnici vyzdvihnúť hodnotné knižné a vecné ceny a jeden vylosovaný získa bezplatne čísla Nezávislého týždenník Kysučanov – Kysuce, vychádzajúce od mája 2019 do konca kalendárneho roka. Ceny súťažiacim a výhercom venovali: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Nezávislý týždenník Kysučanov - Kysuce a Kysucké múzeum v Čadci. Blahoželáme víťazom a prajeme veľa úspechov do ďalšej hodnotnej literárnej tvorby. Ocenené knižné tituly sa v nasledujúcich mesiacoch vyberú na putovnú výpravu po Žilinskom samosprávnom kraji a v rámci putovnej výstavy budú prezentované v regionálnych knižniciach v Žiline, Martine, Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši. Veríme, že i tam sa budú tešiť záujmu a priazni mnohých čitateľov. Ďakujeme všetkým zúčastneným, blahoželáme víťazom a autorom i literárnym tvorcom želáme veľa invencie do ďalšej tvorby, ktorá obohatí literatúru a knižnú kultúru na Slovensku.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky