Jašíkove Kysuce 2019

Poznáme víťazov 51. ročníka literárnej súťaže mladých prozaikov.

 

 

 

 

 

 

Tohtoročný literárny sviatok a slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2019 sa niesol v  duchu pocty a pripomenutia 100. výročia narodenia významného spisovateľa Rudolfa Jašíka. Moderátorka literárneho galavečera Gabriela Tomajková ho uviedla slovami: „O emóciách a príbehoch sú nielen Jašíkove diela, ale aj diela autorov tohtoročnej súťaže Jašíkove Kysuce. Cenu Rudolfa Jašíka môže získať iba jeden a tak má porota často ťažkú prácu a musí zvažovať pre a proti, možný dosah poviedky, perspektívu autora, kvalitu formy a jazyka, či ich vyváženosť.“ Hlavnú cenu, Cenu Rudolfa Jašíka získala Romana Kališová za poviedku „O čaji bez citrónu.“ Prémie Literárneho fondu získali: Ján Bidovský za poviedku „Nie je“, Ľudmila Magdolenová za „Ohňovú zem“ a Alex Zamborský za krátku prózu „U Rolanda.“ Prémiu Jozefa Hnitku v kategórií do 18. rokov si odniesla talentovaná Magdaléna Martišková. Literárna súťaž bola týmto ročníkom rozšírená o novú kategóriu – Esej o diele slovenskej literatúry. Prvým držiteľom ocenenia v tejto kategórii sa stal autor, ktorý svoj text zaslal pod pseudonymom Dominik Gregor. V svojej eseji sa zameral na román Jozefa Hnitku „Krížové štácie“. Čestné uznania za svoju tvorbu získali mladí prozaici: Alžbeta Bahúlová, Mária Dudičová, Dominika Gavláková, Zoe D. Black (pseudonym),Kristína Daňová, Daniela Považancová, Simona Sádecká, Lenka Sameková, Matej Koščo, Lubomír Mortis (pseudonym), Lenka Sabová (pseudonym) a T. Teplická(pseudonym).Teší nás, že medziocenenými sa objavili aj mladé kysucké talenty. O menách finalistov súťaže rozhodla odborná hodnotiaca porota v zložení: Peter Mišák - predseda poroty, profesorka Mária Bátorová a Márius Kopcsay. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bolo výnimočné umeleckou dramatizáciou víťazných textov, ktoré bravúrne interpretovali herci umeleckého zoskupenia Teleso + Ivana Kováčová, Lucia Letková, Juraj Smutný a Egon Tomajko. Dramatizovaný text hudobne podčiarkla a veľkú priazeň publika si získala „džezfolklórna“ skupina Pacora Trio v zložení: Stano Palúch - husle, Marcel Comendant - cimbal a Róbert Ragan - kontrabas. Prítomných na galavečeri srdečne privítala riaditeľka knižnice Janka Bírová, ktorá prítomným stručne priblížila i bohatý program sprievodných podujatí aktuálneho ročníka súťaže: Literárne „trojdnie“ sme slávnostne zahájili v  stredu 27.11.2019 vernisážou výstavy ilustračnej tvorby významnej slovenskej výtvarníčky a ilustrátorky Martiny Matlovičovej - Královej a podnetnou besedou o jej tvorbe. Knižnica ožila nádhernou rozprávkovou paletou a vernisáž a autorské stretnutie sprevádzala virtuózna hra na cimbal v podaní Radky Weiháb i jej talentovaného žiaka Adama Serafína. Čitateľskej verejnosti sme ponúkli i autorské stretnutie a  literárne podoby lásky v tvorbe spisovateľky Kristíny Mišovičovej. Detskí čitatelia živo besedovali s obľúbenou autorkou literatúry pre deti a mládež Martou Hlušíkovou. Autorské besedy boli doplnené aj o prezentácie nových knižných titulov. Publikáciu Toreádori, ktorá prináša tri doposiaľ nevydané novely Jozefa Hnitku, slávnostne uviedla do literárneho života profesorka Mária Bátorová. Následne bola uvedená premiéra dokumentárneho filmu pod názvom „Jozef Hnitka - život vo vnútornej emigrácii“. Finalisti súťaže sa stretli na vyhodnocovacom seminári s odbornou porotou a Jašíkové Kysúce 2019 majú vo svojom programe v piatok zaujímavé podujatie „Literárny odkaz Rudolfa Jašíka v súčasnej slovenskej literatúre“ autorskou besedou s Petrom Holkom a prezentáciou jeho nového románu „Súhvezdie tety July“. 51. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2019 ukončí pietna spomienka a slávnosť pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka v Turzovke.

 

Kysucká knižnica v Čadci pripravila pre priaznivcov literatúry a umenia pestrý a hodnotný program. Okrem podujatí sa edične podieľala i na vydaní zborníka vybraných súťažných prác a bibliografických letákov, ktoré približujú literárne osobnosti Rudolfa Jašíka a Jozefa Hnitku. Všetky podujatia zaznamenali veľmi priaznivé ohlasy zo strany čitateľskej verejnosti i hojného počtu zúčastnených hostí. Všetky podujatia sa podarilo úspešne realizovať vďaka príspevku z verejných finančných zdrojov Fondu na podporu umenia, vďaka spolufinancovaniu Žilinským samosprávnym krajom, príspevkom spoluorganizátorov: Literárneho fondu, Kysuckej kultúrnej nadácie, Spolku slovenských spisovateľov a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. Vďaka patrí i všetkým mediálnym partnerom, ktorí celoslovenskú literárnu súťaž od jej vyhlásenia priebežne propagovali a  informovali širokú kultúrnu a čitateľskú verejnosť. Druhé polstoročie celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov začalo písať svoju novú históriu a veríme, že bude rovnako úspešná ako tá predchádzajúca a  uvedie do slovenskej literatúry ďalšiu generáciu talentovaných prozaikov. Tešíme sa na ďalšie ročníky, tvorbu začínajúcich mladých literátov i záujem a podporu kultúrnej verejnosti.

KK

Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca
LATITUDE 49°26'12,154"N
LONGITUDE 18°47'5,862"E

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky