Informácia pre platcov dane z motorových vozidiel

VZN č. 24/2010

Sadzby dane z motorových vozidiel sa pre zdaňovacie obdobie 2013 nemenia.
Pre podávanie daňových priznaní za rok 2012 i pre rok 2013 je platné VZN 24/2010


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.03.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky