Ilustrujem svoju obľúbenú knižku 2019

V Kysuckej knižnici v Čadci sa dňa 1. marca 2019 uskutočnilo slávnostné otvorenie a vyhodnotenie výtvarnej súťaže Ilustrujem svoju obľúbenú knižku 2019.

 
Toto podujatie má dlhoročnú tradíciu a je určené pre žiakov základných škôl a  hendikepované deti a mládež. 
Výtvarnú súťaž vyhlasuje Kysucká knižnica pri príležitosti narodenia nášho významného rodáka akademického maliara Miroslava Cipára. Je určená pre deti a mládež v našom Kysuckom regióne. V tomto roku sa do súťaže zapojili žiaci z týchto 11-tich škôl a Stružielky: ZŠ Rázusova, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ M. R. Štefánika, ŠZŠ, Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci, ZŠ Milana Mravca Raková, ZŠ s MŠ Podzávoz, ZŠ Kysucký Lieskovec, ZŠ Oščadnica Ústredie, ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou. Naša súťaž sa rozšírila i do iných regiónov Slovenska a to konkrétne výtvarnými prácami žiakov prispela Katolícka spojená škola z Nemšovej a výtvarné práce nám poslali aj z Centra pre deti a rodiny v Bytči. A tak sa Danka a Janka s Gevenduchou, Maťko a Kubko, Malý princ, Opice z našej police, Čert a Kača, Máša a medveď, Pipi dlhá pančucha, Tom Sawyer, Harry Potter, či ilustrácie z knihy Gabriely Futovej - Hľadám novú mamu, dokonca Trhlina Jozefa Kariku a iné ocitajú na 210 výtvarných prácach spomínaných škôl. Veľmi nás teší záujem pedagógov a žiakov o túto tému a ďakujeme za účasť v našej súťaži. Malí ilustrátori si na zhotovenie svojich ilustrácii zvolili rôzne výtvarné techniky a zo všetkých týchto milých, krásnych a zaujímavých prác sme ich po neľahkom rozhodovaní ocenili 50. V minulom roku sme otvorili tradíciu odovzdávania krásneho diplomu, ktorý je originálnym a pre túto súťaž vytvoreným dielom akademického maliara Miroslava Cipára, ktorý sa ako odmena v tejto súťaži bude udeľovať aj v budúcnosti. Počas vernisáže boli zúčastnené deti, ich rodičia a pedagógovia oboznámení zo životom a dielom Miroslava Cipára a taktiež o posledných novinkách z jeho tvorby, ku ktorým patrí vydanie monumentálneho veľdiela Goetheho Fausta, do ktorého Miroslav Cipár prispel svojimi 60 ilustráciami. Potleskom zúčastnení ocenili nielen malých ilustrátorov, ale i krásne hudobné vstupy žiakov ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci a ich hudobné pedagogičky Mgr. Julianu Weglorzovú a Mgr. Moniku Michaliskovú, ktorým týmto vyjadrujeme srdečnú vďaku za podporu nášho pekného podujatia. 
Návštevníci Kysuckej knižnica v Čadci si túto výstavu môžu pozrieť počas celého mesiaca marec.
Dovidenia v našej Kysuckej knižnici v Čadci.

KK

Zuzana Hrdková
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
02201 Čadca
LATITUDE 49°26'12,154"N
LONGITUDE 18°47'5,862"E

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky