Galerijné umenie do zahraničia

Tlačová správa Turčianskej galérie.

 

 

 

 

Autor: Ľubomír Kraľovanský

Za úsilie, prácu, aktivitu človek vždy čaká minimálne pochvalu či uznanie. 
Galériu za svoje výstavy aktivity v posledných rokoch oceňujú návštevníci zápismi do knihy návštev, osobným odovzdaním uznania. No pre galériu je niečo navyše, keď si ju všimnú aj v zahraničí. Medzinárodná spolupráca funguje už dlhé roky, napríklad pri detských programoch z detskou galériou v Toruni (Poľsko) alebo pri Trienále umenia knihy s Múzeom umenia Olomouc či galériami v Maďarsku a Poľsku. V tomto roku galéria so svojimi partnermi v zahraničí pripravila 4 zaujímavé výstavy, ktoré budú súčasťou aktivít na podporu slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Sú výsledkom viacročného úsilia posunúť kurátorsky pripravené výstavy v TG do zahraničného umeleckého priestoru. Umelecké potulky po zahraničí začneme v Londýne výstavou turčianskej maliarky Oľgy Krýslovej s názvom Krajina Slovensko (3. 6. – 4. 9. 2016) pod kurátorskou taktovkou Barbary Irwin Sitárovej.
Výstavný projekt maliarskej tvorby Andreja Rudavského POVEDOMÉ FORMY (kurátor Miroslav Haľák) je určite jedinečný svojim obsahom a zvlášť posolstvom. S ním sa predstavíme v slovenských inštitútoch vo Waršave (1. 9. – 30. 10. 2016) a následne v Berlíne (1. 12. 2016 – 31. 1. 2016). Minulý rok sme v galérii predstavili fotografický projekt s názvom SÚVISLOSTI – Karol Kallay (kurátor Marián Pauer). Pripravili sme ho so zámerom predstaviť ho aj v tomto roku, kedy si pripomenieme nedožité 90-tini svetoznámeho fotografa. Túto výstavu budú môcť obdivovať v meste Haifa (Izrael) v období 9. 11. – 9. 12. 2016. Súčasťou výstav bude prezentácia TG, turčianskych umelcov a samozrejme katalógov ku spomínaným výstavám, ktorých autormi sú turčania Peter Ďurík, Ivan Bíly a Katarína Jančovičová.

Rok 2017 bude taktiež zaujímavý z pohľadu zahraničných výstav. Pripravujeme výstavné projekty do Moskvy, Torune a ďalších krajín. Verím, že výtvarné umenie Turca či už skôr narodených autorov alebo i súčasných zaujme a prispeje k pozitívnej konfrontácii na medzinárodnej úrovni.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.04.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky