Fotomaratón Martin 2016

4. ročník súťaže o najlepšiu fotografiu z mesta Martin spojenú s prezentáciou a výstavou fotografií.

 

 

 

 

Priaznivci fotografie sa opäť po roku, a to 28. 5. 2016, môžu tešiť na podujatie Fotomaratón Martin – jeden deň v meste, kde účastníci súťaže budú mať možnosť v našom meste nafotiť šesť tém. Témy sa fotografi dozvedia pri registrácii a na prípravu svojich prác budú mať tri hodiny.
Motiváciou účasti je jednak prezentácia vlastnej tvorby, ako aj hodnotenie fotografií naživo. Bonusom súťaže je, že vybraná kolekcia fotografií bude vytlačená a vystavená na Letnom foto feste v priestoroch pešej zóny mesta Martin.
Podmienkou účasti je registrácia prostredníctvom zaslania prihlášky do 26. mája 2016, a to elektronicky na e-mail: , aleboosobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v  Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin. Uzávierka prihlášok je do 26. mája 2016.
Fotomaratón Martin organizačne zabezpečujú Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestskou scénou Martin.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Plagát


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky