Dvadsaťpäť rokov sviatku sv. Cyrila a Metoda v Terchovej

Cyrilometodské dni 2014 počas štyroch dní od 3. do 6. júla pripravili pre všetkých návštevníkov bohatý duchovný a kultúrny zážitok.

 

Jedinečné podujatie Cyrilometodské dni v Terchovej má už dvadsaťpäť rokov. Terchová ako prvá ešte v roku 1990 prišla s myšlienkou uskutočniť Cyrilometodské dni. Pri ich zrode bol Rudo Patrnčiak, vtedajší správca fary vdp. Šabo, obecný úrad a Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Terchová je už jediným miestom na Slovensku, ktoré si udržalo ich pravidelnosť a bohatú programovú skladbu. 
Cyrilometodské dni 2014 počas štyroch dní od 3. do 6. júla pripravili pre všetkých návštevníkov bohatý duchovný a kultúrny zážitok, kde nechýbali koncerty, výstavy a iné sprievodné akcie. Vo štvrtok bolo verejnosti sprístupnené živé Cyrilometodské dedičstvo na otvorení filatelistickej výstavy Klubu filatelistov 52 – 46 z Močenka, kde sa prihovoril Jozef Gál a Jozef Kúty. Pri tejto príležitosti slávnostne uviedli poštovú pečiatku venovanú 25. výročiu Cyrilometodských dní v Terchovej. Správca farnosti vdp. Pavol Kruták a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Řeháková uviedli do života „Pamätnicu“ – monografiu k 25. výročiu Cyrilometodských dní v Terchovej, ktorú pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline. 
Piatok pokračoval Krížovou cestou na vrch Oravcové a potom sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda uskutočnila liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú celebroval vdp. dekan Emil Turiak.
Sobotňajší program začal svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval prof. Marián Šuráb. Po jej skončení sa veriaci vybrali v procesii na vrch Oravcové, kde sv. omšu celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. O 15.00 h boli odovzdávané ikony sv. Klimenta a Nauma zástupcami mesta Ochrid za účasti podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozefa Štrbu. Slávnostný deň sa ukončil vystúpením Speváckeho zboru Lúčnica.
Nedeľa začala sv. omšou, ktorú celebroval Mgr. Stanislav Ďungel a „Veľkú omšu“ celebrovali kňazi pochádzajúci z Terchovej. Záver Cyrilometodských dní patril galakoncertu, na ktorom sa predstavil Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi, Marcel Štefko, Natalia Melnik, Terézia Kružliaková, Jozef gráf, Gustáv Beláček, Žilinský miešaný zbor, Cantica Collegium Musicum Martin a Štefan Sedlický.
Zaželajme Cyrilometodským dňom v Terchovej, aby toto zrelé štvrťstoročie zostalo navždy posolstvom, posolstvom solúnskych zvierozväzcov a bolo živé a žité medzi ľuďmi.

 

Soňa Řeháková


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky