Druhá šanca pre deviatakov

Podať prihlášku je možné do 19.6.2020 (vrátane).

 

 

 

 

 

 17.6.2020, Žilina – Deviataci, ktorí sa nedostali na zvolenú strednú školu, si môžu vybrať z voľných miest, ktoré sa nenaplnili po prvom termíne prijímacieho konania. Mali by to stihnúť do piatku 19. júna, kedy uplynie termín na podávanie prihlášok.

 

Pri rozhodovaní o strednej škole si mohli deviataci podať celkom štyri prihlášky na stredné školy. Prijímacie konanie sa tento rok realizuje inak vzhľadom na bezpečnostné opatrenia proti ochoreniu COVID-19. ,,Klasické prijímacie skúšky sa nekonali, školy vytvorili na základe doručených prihlášok poradie prihlásených žiakov na štúdium, ktoré vychádzalo z prospechu na základnej škole a výsledkov súťaží. Tak to bude aj v prípade druhého termínu,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu Janka Školová.

Ak bol žiak prijatý na viac škôl, musel sa rozhodnúť do 4.júna, dokedy bolo potrebné doručiť škole potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na strednú školu. Po prvom kole prijímacieho konania sa podarilo na 100% obsadiť 30 škôl v pôsobnosti Žilinskej župy. Prehľad voľných miestpo májových termínoch prijímacích skúšok na župné stredné školy k 15. júnu je dostupný na: https://bit.ly/2UQSlHD

Študenti župných stredných škôl sa vrátia na pár dní do svojich lavíc ešte v tomto školskom roku. ,,V tomto prípade sme nechali rozhodnutie v rukách riaditeľov, ktorí najlepšie vedia, aké majú možnosti a potreby do konca školského roka. Máme informácie, že niektoré školy budú otvorené celý posledný týždeň –napríklad Jazyková škola v Žiline, väčšina však privíta študentov na posledné dva júnové dni (29.06. a 30.06.). Tento čas využijú najmä na vrátenie učebníc, odovzdanie vysvedčení a rozlúčku so žiakmi pred letnými prázdninami,“ dodala Školová.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky