Divadlo deťom 2016

Tlačová správa o 15. ročníku regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti.

 

 

 

 

Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši sa v dňoch 31. marca a 1. apríla 2016 stal miestom konania 16. ročníka regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti DIVADLO DEŤOM 2016. Hlavným organizátor a vyhlasovateľom súťaže bolo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši z poverenia Žilinského samosprávneho kraja a podujatie pripravilo v spolupráci s mestom a Domom kultúry v Liptovskom Mikuláši. Do regionálnej súťaže bolo prihlásených 12 predstavení. Prehliadka bola bohatá ako počtom súborom tak aj kvalitou ich práce, avšak detských divákov v hľadisku bolo pomenej.
Na prehliadke sa súťažne konfrontovali už známe detské divadelné súbory Slniečko z L. Mikuláša, Fireball z Ružomberka, MINETRDLO Súkromnej ZUŠ RKK v Ružomberku, kolektív zo Súkromnej ZUŠ Dotyk, detský divadelný súbor Divadla z Hubovej a NDS ATAK 9 z Dovalova. Aj na tomto ročníku prehliadky sa objavili noví tvorcovia v tejto oblasti. Medzi nimi detský divadelný kolektív DivaLDO ZUŠ J. L. Bellu z L. Mikuláša, ktorý pracuje od tohto školského roku pod novým pedagogickým a umeleckým vedením Mgr. art. Jána Kuráňa. Aj sólistka z Múzadielka Anna Vlčeková z L. Mikuláša bola po prvýkrát v tejto súťaži. 

Súťažné predstavenia hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení predseda Mgr. Mária Grajciarová a členmi boli Mgr. art. Michal Tomasy a Mgr. art. Gabika Paschová.

Hlavnú cenu a diplom s postupom na krajskú súťaž získalo DivaLDO ZUŠ J. Levoslava Bellu 
v L. Mikuláši za predstavenie Lewis Carrol ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVv úprave a réžii Jána Kuráňa. 
Divadelný súbor Fireball LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku získali 1. miesto s postupom na krajskú súťaž za predstavenie OBRAZ v réžii Anny Mišurovej. 
Detský divadelný súbor Slniečko ZŠ M. R. Martákovej v L. Mikuláši získal 2. miesto s predstavením Ľ. Feldeka SNEHULIENKAv réžii Anny Urbanovej. 

Detský divadelný súbor – Divadla z Hubovej získal 3. miesto za predstavenie Z. Horynovej SKÚŠKY ČERTA BELINKAv úprave a réžii Mgr. Zdenky Jarošovej.

V kategórii dospelí hrajúci deťom nebolo udelené prvé miesto a postup do krajskej súťaže. Na 2. mieste sa umiestnila so svojím sólovým predstavením Ako Guľko hľadal svoje tykadlo Anna Vlčeková z Múzadielka v L. Mikuláši a na 3. mieste sa umiestnili mladí herci z Neprofesionálneho divadelného súboru ATAK 9 z Dovalova s predstavením rozprávky A. Žigovej Horúce srdiečko v réžii Libuši Števčekovej.

Boli udelené aj ďalšie individuálne ocenenia.
- Kláre Kútnikovej z Divadelného súboru Fireball ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku za stvárnenie postavy princeznej Kláry v predstavení Obraz v réžii Anny Mišurovej, DiS. art.
- Ben Kráľovi z Minetrdla 1 Súkromnej ZUŠ RKK v Ružomberku za interpretáciu postavy vlka v predstavení O štyroch prasiatkach v réžii Barbory Janíčkovej
- Anne Vlčekovej z Múzadielka v Liptovskom Mikuláši za návrh a výrobu scény a kostýmov v predstavení Ako Guľko hľadal svoje tykadlo
- Detskému divadelnému súboru – Divadlo Hubová za kolektívny herecký výkon v predstavení Skúška čerta Belinka v réžii Mgr. Zdenky Jarošovej
- Andrejovi Luptákovi a Rastislavovi Fričovi zo Súkromnej ZUŠ Dotyk v Ružomberku
za najlepšiu hereckú dvojicu v predstavení Don Q ... v réžii Barbory Tothovej
- Erike Haragovej, Eme Urbanovičovej a Viktórii Husarčíkovej z Minetrdla 2 zo Súkromnej ZUŠ RKK v Ružomberku za najlepšiu hereckú trojicu v predstavení Z rozprávky do rozprávky v réžii Jaroslava Janíčka
- Minetrdlu 2 zo Súkromnej ZUŠ RKK v Ružomberku za nápadité a funkčné využitie kostýmov v predstavení Z rozprávky do rozprávky v réžii Jaroslava Janíčka

- Detskému divadelnému súboru SLNIEČKO ZŠ M. R. Martákovej v Liptovskom Mikuláši za hravý, spontánny a energický prejav v predstavení Snehulienky v réžii Anny Urbanovej

Do krajskej postupovej súťaže Detský divadelný medveď v Žiline (12. - 13. apríla 2016) postupujú súbory DivaLDO ZUŠ J. L. Bellu z L. Mikuláša a DS Fireball ZUŠ Ľ. Fullu z Ružomberka.

PhDr. Eva Štofčíková, 
metodička pre amatérske divadlo

LKS L. Mikuláš, 4.4.2016

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.04.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky