4. október 2019

Detská vzdelávacia konferencia

 

 

 

 

 


4.10.2019, Žilina – V pondelok 7. októbra bude Sobášny palác v Bytči patriť deťom základných škôl a netradičnej Detskej vzdelávacej konferencii. Žiakom otvorí brány do sveta tradičného textilu vrátane modrotlačovej techniky a predstaví možnosti jeho tvorivého využitia v súčasnosti. Do života sa uvedie aj krátky vzdelávací videofilm a pracovný zošit, ktorý svoje uplatnenie nájde na hodinách regionálnej výchovy.

Detská konferencia je vyvrcholením cezhraničného projektu Kde bolo, tam bolo, v krajine modrotlače. Zúčastní sa jej približne 120 detí zo základných škôl z Bytče a z českého Vlčnova. Na konferencii si žiaci budú môcť nielen pozrieť, ale aj vyskúšať rôzne technologické postupy práce s textilom. ,,Odnesú si nové skúsenosti a poznatky a pevne verím, že ich tradičné remeslo zaujme natoľko, aby sa mu v budúcnosti hlbšie venovali a pomáhali v jeho uchovávaní,“ uviedol riaditeľ odboru kultúry Martin Hromada. Premiérovo odvysielaný bude aj vzdelávací dokument o histórií textilu a jeho potenciály v modernej spoločnosti. Je spracovaný atraktívnou formou pre mladých ľudí a bude distribuovaný pre základné školy a stredné školy ako doplnkový vzdelávací materiál. Pre žiakov prvého stupňa bol spracovaný aj pracovný zošit, ktorý bude distribuovaný do základných škôl v Žilinskom kraji a časť pôjde partnerovi. 

Projekt je výsledkom cezhraničnej spolupráceŽilinského samosprávneho kraja s Oravským kultúrnym strediskom a českým partnerom – Klubom sportu a kultury vo Vlčnove. ,,A projekt je to naozaj rozprávkový. Jeho cieľom je veku prístupnou formou prezentovať a propagovať tradičné i súčasné podoby spracovania textilu a textilnej remeselnej tvorby,“ povedal riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Martin Žabenský. Ústrednou témou je modrotlač, ktorá v regiónoch Žilinského kraja zohrala významnú úlohu a pre jej jedinečnosť v spôsobe dekorovania látok je zapísaná aj do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Detskej konferencii predchádzali Dni textilu, ktoré sa konali v júli Malatinej a v septembri v českom Vlčnove, kde si deti mohli vyskúšať výrobu textilných hračiek – od ich vystrihnutia, naplnenia, potlače až po zošitie. Odmenou bola vlastná hračka i výučný list. 

Cezhraničný projekt Kde bolo, tam bolo, v krajine modrotlače je podporený z Fondu malých projektov programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko - Česko 2014-2020. Celkové oprávnené výdavky malého projektu sú vo výške 22 720,00 €.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky