Bytča oceňovala svojich rodákov

Kultúrne podujatie sa konalo poslednú júnovú sobotu pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bytča.

 

 

 

Poslednú júnovú sobotu privítala Bytča svojich občanov, rodákov, hostí a všetkých, ktorí prišli navštíviť toto pekné mestečko a spoločne si pripomenúť a osláviť 780. výročie prvej písomnej zmienky o meste Bytča. 
Mesto Bytča v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo toto slávnostné podujatie, aby sa všetci na chvíľu zastavili, zamysleli a zaspomínali. 
Program začínal slávnostnou svätou omšou v kostole Všetkých svätých, pokračoval otvorením výstavy a celé predpoludnie sa nieslo hudbou, duchovnými hodnotami, ale najmä účasťou ľudí, ktorým je mesto Bytča blízke. Atmosféru slávnostného programu v Dome kultúry upevnil Miešaný spevácky zbor mesta Bytče „Glória Deo“ piesňou od Jána Levoslava Bella „Bude to deň“. Po slávnostnom príhovore primátora mesta Bytče Miroslava Minárčika sa prihovorila aj riaditeľka Štátneho archívu v Bytči Jana Kurucárová, ktorá hovorila o histórii mesta Bytče, o meste, ktoré disponuje množstvom pokladov materiálneho i duchovného charakteru a tieto hodnoty odovzdávajú ľudia ľuďom.
Mesto Bytča pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bytča udelilo Pamätnú plaketu partnerskému mestu Karolínka z Českej republiky, partnerskému mestu Opoczno z Poľska, Lýdii Ďurianovej – dlhoročnej predsedníčke Jednoty dôchodcov v Bytči, Marte Búšfyovej – učiteľke hry na klavír a tanca Základnej umeleckej školy v Bytči, Viere Rehákovej za športové úspechy v hádzanej, Milanovi Badíkovi – zakladateľovi a členovi Mestského klubu muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči, grafikovi a maliarovi Bohuslavovi Behríkovi, Štefanovi Putirkovi - členovi Mestského klubu muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči , Jozefovi Rovniankovi – najstaršiemu aktívnemu holubárovi v Bytči, Mons. Ladislavovi Stromčekovi – generálnemu vikárovi Žilinskej diecézy, Petrovi Korcovi – primátorovi mesta Bytče v rokoch 1998 – 2010, Františkovi Novomeskému – bytčianskemu rodákovi, prednostovi Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz v Martine, Karolovi Mihokovi, ktorý sa 26 rokov venuje športu telesne postihnutých, Daliborovi Mišurovi – dekanovi farnosti.
Za dosiahnuté pracovné a športové výsledky a propagáciu mesta Bytča si prevzal ocenenie - František Garabík – učiteľ a dlhoročný tréner úspešných hádzanárok. 
Za dosiahnuté pracovné výsledky a propagáciu mesta: filatelista Stanislav Helmeš, Ladislav Korec – bytčiansky rodák, primár chirurgického oddelenia v Považskej Bystrici, Jana Kurucárová – riaditeľka Štátneho archívu v Bytči, Ondrej Šamaj – bytčiansky rodák a vojnový veterán, Ivan Otto Schwarz – bytčiansky rodák a vojnový veterán.
Pri tejto významnej udalosti predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár udelil primátorovi mesta Miroslavovi Minarčíkovi „Litteras Memoriales“, ktorý mu v zastúpení odovzdala riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja Zuzana Kmeťová.
Záver celého slávnostného podujatia ukončil Miešaný spevácky zbor mesta Bytča „Gloria Deo“ piesňou “Aká si mi krásna, ty rodná zem moja.“

 

PhDr. Soňa Řeháková
Krajské kultúrne stredisko v Žiline


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.07.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky