Aktualizácie výziev IROP

Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. a 31.01.2020 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Predmetom aktualizácií je úprava časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky