Svätojánska poetická noc v Kysuckej knižnici

Podujatie sa konalo v piatok 27. júna 2014 a má za sebou už šiesty ročník.

 

Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci

Čadca, 4. júl 2014

 

Podujatie s názvom Svätojánska poetická noc, ktoré sa konalo v piatok 27. júna 2014, má za sebou už šiesty ročník. Organizuje ho Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s podporou Mesta Čadca a sponzorov.
„Kysuce boli odjakživa pokladané za kraj chudobný, ale napriek tomu bohatý na výnimočných a talentovaných ľudí. Aby sa rady týchto umelcov i naďalej rozširovali, organizuje knižnica podujatie, ktoré podporuje tvorbu začínajúcich básnikov, spisovateľov, výtvarníkov, hudobníkov alebo predstaviteľov iných druhov umenia. Renomovaní spisovatelia a umelci sa oboznamujú s tvorbou mladej generácie a zároveň majú možnosť odovzdať jej svoje odborné skúsenosti a názory“, týmito slovami otvorila podujatie pracovníčka knižnice Helena Pagáčová.
Podujatie sa pravidelne koná v knižnici v období svätojánskeho týždňa a letného slnovratu. I tento rok sa organizátorom podarilo pritiahnuť známych spisovateľov a hudobníkov, aby sa stretli s novou generáciou začínajúcich autorov a umelcov. Docent Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, experimentálny skladateľ a hudobný estetik Július Fujak bol jedným z hostí, ktorý prijal pozvanie. Prítomným predstavil svoju knihu „Margonálie“ obohatenú jedinečnou zvukovou a vizuálnou prezentáciou, ktorú ukončil spomienkou na tvorbu už zosnulého kysuckého výtvarníka Rudolfa Dičku. Hosťom večera bola aj Mária Poljaková, ktorá sa autorsky podieľala na knižných publikáciách spisovateľa Jozefa Marca. Tá predstavila ich spoločnú tvorbu, z ktorej si vybrala tému pohanské zvyky a mágia svätojánskej noci. Hudobnými hosťami večera boli Ten Strings - Ondrej Priehoda a Marián Lehotský, členovia folklórneho súboru Jedľovina a speváčka Zuzana Gacíková. Nová generácia umelcov, medzi ktorých patria mladí výtvarníci, návrhárky, sochári, fotografi, hudobníci, či členovia literárneho klubu Oáza otvorili podujatie svojou originálnou tvorbou a prezentáciou. Hudobnou produkciou sa predstavil Andrej Pleštinský, pôsobiaci v Nitre, hrou na akordeón a na gitaru Štefan Szabó z Rimavskej Soboty, výtvarníci sa prejavili v tvorivých dielňach maľbou na telo, kresbou alebo karikatúrou na želanie. Poetickú atmosféru noci naplnili i členovia literárneho klubu Oáza, ktorí čítaním a recitovaním básní prezentovali svoju tvorbu.
Každá svätojánska noc sa spája s ohňom a ani tá v Kysuckej knižnici neochudobnila svojich hostí o tento živel. Rozhorel sa pri terase knižnice v neskorých večerných hodinách a v prítmí svätojánskeho ohňa, bolo cítiť vôňu rozkvitnutých líp, jazmínu a snáď novej inšpirácie.

 

Kysucká knižnica v Čadci


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.07.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky