Každý rok v januári pred podávaním prihlášok na štúdium zverejňujeme materiál o možnostiach štúdia na stránke Žilinského samosprávneho kraja:
http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/moznosti-studia/
Sekcie


Jazykové verzie webstránky