Tlačivo je možné nájsť na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja, prípadne si ho osobne vyzdvihnúť priamo na Úrade ŽSK alebo v niektorom zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 
Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete aj v nasledujúcom odkaze:
https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/soc_veci/2020/ostatne-dokumenty/2_februar/ziadost-posudenie-odkazanosti-socialnu-sluzbu_a.pdf
Sekcie


Jazykové verzie webstránky