V prípade, že ide o diaľnicu alebo rýchlostnú cestu Národnej diaľničnej spoločnosti, v prípade, že ide o cestu I. triedy Slovenskej správe ciest, v prípade, že ide o cestu II. alebo III. triedy Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja a v prípade, že ide o miestnu komunikáciu príslušnému mestskému alebo obecnému úradu. 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky