K bodu 1 -

Vami vyžiadané informácie týkajúce sa zákona č. 510/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, nespadajú do pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Odporúčame Vám obrátiť sa so žiadosťou o poskytnutie informácií v zmysle z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Krajský úrad v Žiline.
Sekcie


Jazykové verzie webstránky