Oznámenie

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z ambulancie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore neurológia MUDr. Márie Chmelíkovej, s miestom výkonu M. R. Štefánika č. 40, 036 01 Martin je od 01. februára 2017 zabezpečené na ambulancii nasledovných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore neurológia:

- spoločnosť NEURO, s.r.o. – MUDr. Eleonóra Hrončeková, s miestom výkonu Dobšinského 27/2, 036 01 Martin. Telef. kontakt: 043/ 42 241 58

- MUDr. Soňa Ševčíková, s miestom výkonu ul. Prieložtek 1, 036 01 Martin. Tel. kontakt: 0949 594 965.

Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

MUDr. Mária Bohušová 
lekár samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva:
Mgr. Miroslava Országhová, telef. kontakt: 041/5032 323
Mgr. Katarína Cadriková, telef. kontakt 041/5032 118
Sekcie


Jazykové verzie webstránky