Podozrenia na podvodné, korupčné či iné protizákonné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu je možné nahlásiť priamym zaslaním na emailovú adresu: 

Anonymné nahlásenie podozrenia z podvodu a nezákonného konania môžete nahlásiť vyplnením nasledovného formuláru:

*) Označuje povinné pole.

Základné informácie k podozreniam z protispoločenskej činnosti nájdete na:
Sekcie


Jazykové verzie webstránky