Rokovací poriadok ustanovuje postup pre prípravu, zvolávanie a priebeh rokovania komisií, vrátane schvaľovania programu a uznesení, ako i postup pri ich vyhotovovaní.
Sekcie


Jazykové verzie webstránky