Rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, najmä spôsob prípravy a predkladania materiálov na rokovanie zastupiteľstva, pravidlá zvolávania a rokovania zastupiteľstva, spôsob prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a organizačno-technické podmienky potrebné pre rokovanie zastupiteľstva.

 

 

 

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky