• Otázka: 
  1. Koľko % z celkového rozpočtu na rok 2013 bolo vyčlenených na kultúru?
  2. Koľko % z celkového rozpočtu na rok 2013 bolo reálne čerpaných na kultúru?
  3. Koľko € z celkových príjmov ste do rozpočtu získali z kultúry (vstupné, predstavenia, a i.)? Resp. aké boli príjmy za kultúru za rok 2013?
  • Odpoveď: 
  1. 7,42 %
  2. 7,17 %
  3. 1 999 920 €
Sekcie


Jazykové verzie webstránky